Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Pažymų išdavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose (toliau – Fondo administravimo įstaigos) išduodamos šios pažymos:
1. Pažyma apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą senatvės pensijai (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
2. Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
3. Pažyma apie asmens negautas išmokas (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
4. Pažyma apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų (išduodama fiziniam asmeniui prašant);
5. Pažyma apie mirusiajam asmeniui neišmokėtas išmokas ir (ar) jo įsiskolinimą (išduodama prašant mirusiojo paveldėtojams);
6. Pažyma apie apdraustiesiems išmokėtas pašalpas (išduodama draudėjui prašant atitinkamos informacijos apie save (savo darbuotojus);
7. Pažyma apie asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (išduodama draudėjui tik apdraustojo prašymu);
8. Pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
9. Pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
10. Pažyma apie sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
11. Pažyma apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą (išduodama fiziniam arba juridiniam asmeniui prašant informacijos apie save);
12. Pažyma apie apdraustųjų asmenų turėjimą (išduodama draudėjui prašant atitinkamos informacijos apie save (savo darbuotojus);
13. Pažyma apie draudėjo apdraustųjų asmenų skaičių (išduodama draudėjui prašant atitinkamos informacijos apie save (savo darbuotojus);
14. Pažyma apie draudėjo sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas (išduodama draudėjui prašant atitinkamos informacijos apie save (savo darbuotojus);
15. Pažyma apie asmens draudžiamąsias pajamas (išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius (toliau – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) Fondo administravimo įstaigoms (prašant atitinkamos informacijos apie fizinį asmenį) ir fiziniam asmeniui (prašant atitinkamos informacijos apie save). Pažyma teikiama Lietuvos darbo biržos teritorinėms darbo biržoms;
16. Pažyma apie asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpius (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
17. Pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save ir teisėsaugos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka);
18. Pažyma apie draudėjo viešus duomenis (išduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie draudėją);
19. Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažyma (išduodama asmeniui prašant pajamų deklaravimui);
20. Pažyma apie duomenis asmens mokumui vertinti (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save);
21. Pažyma apie mokamą motinystės (tėvystės) pašalpą (išduodama fiziniam asmeniui prašant atitinkamos informacijos apie save).
Kitiems subjektams pažymos išduodamos, jei jie pagal teisės aktus turi teisę gauti pažymose pateikiamą informaciją.
Asmuo (fizinis ar juridinis) arba jo atstovas prašymą išduoti pažymą gali pateikti:
• atvykęs į Fondo administravimo įstaigą;
• paštu, per pasiuntinį;
• per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (toliau – EDAS) (išskyrus Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus draudėjai);
• Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS).
Atsisakius išduoti, išsiųsti pažymą, apie tai besikreipiančiajam pranešama rašytiniu sprendimu, nurodant atsisakymo priežastį bei šio sprendimo apskundimo tvarką.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota pažyma
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jeigu fizinis asmuo kreipiasi tiesiogiai į Fondo administravimo įstaigą – jis turi pateikti rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį, kuriame išreikštas pageidavimas parengtą pažymą gauti paštu - pridedama notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).
Jeigu atstovaujamo (fizinio arba juridinio) asmens vardu į Fondo administravimo įstaigą kreipiasi asmens atstovas – jis turi pateikti rašytinį prašymą, asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus (siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį, kuriame išreikštas pageidavimas parengtą pažymą gauti paštu - pridedamos notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos). Juridiniam asmeniui skirtą pažymą atsiimti gali įmonės (draudėjo) vadovas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo atstovas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-pazyma-1
Įmonės kodas: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-pazyma-1
Įmokos kodas: http://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-pazyma-1
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT654010040900011093
AB DNB bankas LT924010042500053349
AB DNB bankas LT354010040800011326
AB DNB bankas LT074010040700041205
AB DNB bankas LT484010041200032108
AB SEB bankas LT527044060002236952
AB DNB bankas LT584010044500030904
AB DNB bankas LT304010041700020872
AB SEB bankas LT077044060001179395
AB SEB bankas LT217044060000768930
AB DNB bankas LT084010042400063866
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Fondo administravimo įstaigų specialistai, dirbantys priimamuosiuose
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F9036415DBD
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82fb4060442d11e6bd3bfefc575ccac4
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės
Pavadinimas Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B98B417E564
Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės
Pavadinimas Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės,
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF298C34C881/TAIS_420024
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės,
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Pažyma
PAS32802
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-12-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems