Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Pensijų skyrimas ir mokėjimas, įgyvendinant Europos Sąjungos aktus, tarptautines sutartis ir susitarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius migruojančių asmenų socialinę apsaugą
Paslaugos gavėjai yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, asmenys, kuriems taikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, asmenys, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvoje nuolat gyvenantys užsieniečiai, taip pat asmenys, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą laikinai gyventi ir ketinantys dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reikalaujantį darbą, užsienyje nuolat gyvenantys asmenys, taip pat asmenys, gyvenantys valstybėse, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, jei jie yra :
• Sukakę įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
• Mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų ir jeigu jie nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
• Mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
• Mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie yra nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai;
• Mirusiojo sutuoktinis, sukakęs įstatymo nustatytą senatvės pensijų amžių;
• Mirusiojo sutuoktinis, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu per 5 metus po sutuoktinio mirties ar tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, ar vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo, jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų;
• Nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.
Rekomenduojama prašymo forma yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, ją galima gauti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje (toliau – Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba).
Prašymas gali būti pateiktas:
• Tiesiogiai atvykus į Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą ar Fondo valdybos teritorinį skyrių;
• Atsiųstas paštu;
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais);
• Per užsienio kompetentingą įstaigą.
Paskirta pensija gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje, per užsienio valstybės kompetentingą įstaigą arba pristatoma pagal pensijos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą, teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirtos ir mokamos pensijos, įgyvendinant Europos Sąjungos aktus, tarptautines sutartis ir susitarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius migruojančių asmenų socialinę apsaugą
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo skirti pensiją turi būti pridėti:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• Dokumentai, įrodantys asmens stažą, įgytą iki 1994-01-01 ir pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms, turėtas nuo 1984-01-01 iki 1994-01-01 (pateikiami, jei asmuo nori, kad jo pensijos papildoma dalis būtų paskaičiuota Pensijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalį);
• Pažyma apie pensijos (pensijos išmokos) gavimo kitoje valstybėje faktą ir stažo laikotarpius, už kuriuos ši pensija asmeniui paskirta ir mokama (jeigu tokią pensiją (pensijos išmoką) asmuo gauna);
• Darbingumo lygio pažyma (kai kreipiamasi dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo);
• Mokymo įstaigų pažymėjimai, kad našlaičiai mokosi (kai dėl našlaičio pensijos skyrimo kreipiasi vyresni nei 18 metų našlaičiai);
• Darbingumo lygio pažyma (invalidumo pažymėjimas), jei teisė gauti našlaičio pensiją priklauso nuo asmens neįgalumo (invalidumo);
• Išmokos gavėjo sąskaitos kredito (mokėjimo) įstaigoje numeris (jei reikia).
Fondo administravimo įstaigų darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre), pvz., santuokos liudijimą, santuokos sudarymo (nutraukimo) įrašo išrašą (nuorašą, kopiją), vaikų gimimo liudijimus, duomenis apie vaiko iki 3 metų priežiūros atostogų suteikimą, pažymą, kad dokumentai apie stažą ir/ar pajamas neišsaugoti; jei prašymą dėl pensijos skyrimo pateikia įgaliotas asmuo - turi būti pateiktas įgaliojimas.
Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos gavėjai yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, asmenys, kuriems taikomi Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai, asmenys, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvoje nuolat gyvenantys užsieniečiai, taip pat asmenys, turintys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą laikinai gyventi ir ketinantys dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reikalaujantį darbą, užsienyje nuolat gyvenantys asmenys, taip pat asmenys, gyvenantys valstybėse, kuriose jiems netaikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos dėl pensijų mokėjimo, jei jie yra :
• Sukakę įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių;
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais;
• Mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais iki 18 metų ir jeigu jie nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
• Mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, ir jeigu jie nuo pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai);
• Mirusiojo vaikai ir įvaikiai, kurie yra nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai;
• Mirusiojo sutuoktinis, sukakęs įstatymo nustatytą senatvės pensijų amžių;
• Mirusiojo sutuoktinis, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu per 5 metus po sutuoktinio mirties ar tuo metu, kai slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) iki 18 metų, pripažintus neįgaliaisiais, ar vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100% netekto darbingumo, jei vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais iki jiems sukankant 18 metų;
• Nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.
Rekomenduojama prašymo forma yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje, ją galima gauti ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje (toliau – Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba).
Prašymas gali būti pateiktas:
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Paskirta pensija gali būti mokama pervedant ją į išmokos gavėjo sąskaitą kredito (mokėjimo) įstaigoje, per užsienio valstybės kompetentingą įstaigą arba pristatoma pagal pensijos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą, teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);
Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71/ įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
Europos socialinės apsaugos laikinieji susitarimai ETS 12 ir ETS 13 bei jų protokolai (Žin., 1999, Nr. 62-2036-2039);
Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 1999, Nr. 61-1979);
Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 2001, Nr. 93-3261);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl pensinio aprūpinimo (Žin., 2000, Nr. 20-490);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį (Žin., 2003, Nr. 8-270);
Lietuvos Respublikos ir Kanados sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 2005, Nr. 143-5186)
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555; toliau – Pensijų įstatymas);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-511 (Žin., 2010, Nr. 2-103);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.
Nuoroda #
Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);<br/>Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71/ įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);<br/>Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72); <br/>Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);<br/>Europos socialinės apsaugos laikinieji susitarimai ETS 12 ir ETS 13 bei jų protokolai (Žin., 1999, Nr. 62-2036-2039);<br/>Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 1999, Nr. 61-1979);<br/>Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 2001, Nr. 93-3261);<br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl pensinio aprūpinimo (Žin., 2000, Nr. 20-490);<br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį (Žin., 2003, Nr. 8-270);<br/>Lietuvos Respublikos ir Kanados sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 2005, Nr. 143-5186)<br/>Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555; toliau – Pensijų įstatymas); <br/>Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);<br/>Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-511 (Žin., 2010, Nr. 2-103);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);<br/>Kt. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);
Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71/ įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
Europos socialinės apsaugos laikinieji susitarimai ETS 12 ir ETS 13 bei jų protokolai (Žin., 1999, Nr. 62-2036-2039);
Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 1999, Nr. 61-1979);
Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 2001, Nr. 93-3261);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl pensinio aprūpinimo (Žin., 2000, Nr. 20-490);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl socialinio draudimo pensijų mokėjimo į užsienį (Žin., 2003, Nr. 8-270);
Lietuvos Respublikos ir Kanados sutartis dėl socialinės apsaugos (Žin., 2005, Nr. 143-5186)
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555; toliau – Pensijų įstatymas);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-511 (Žin., 2010, Nr. 2-103);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus socialinio draudimo pensijai skirti ir mokėti, priima Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos ir Fondo valdybos teritorinių skyrių specialistai.
Sprendimus dėl pensijos paskyrimo/atsisakymo priima Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos direktorius.
Raktažodžiai
Pensijų skyrimas
PAS1621
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems