Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Planavimo sąlygų išdavimas
Prieš pradėdamas rengti detalųjį planą, fizinis ar juridinis asmuo turi gauti savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintas planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos – reikalavimai, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija ir planavimo tikslais, vietovės ypatumais ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimybes (gretimų sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus), trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su planavimo tikslais. Sąlygose išvardijami konkretūs normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumento projektas.
Norint gauti planavimo sąlygas, pateikiamas prašymas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui. Parengtos ir patvirtintos planavimo sąlygos atiduodamos pareiškėjui.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikta konsultacija ir paslauga
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Sutartis su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
3. Žemės ir kito nekilnojamojo turto (esančio planuojamoje teritorijoje) registracijos pažymėjimas.
4. Žemės sklypo ribų planas.
5. Planuojamo žemės sklypo ribų planas arba topografinis planas su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis.
6. Įgaliojimas, jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Šukienė
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 842669145
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurgita.sukiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Bičkienė
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja
Telefonas: 842669145
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.bickiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Architektūros ir teritotijų planavimo skyriaus specialistas patikrina pateiktus dokumentus, parengia prašymus kitoms sąlygas nustatančioms organizacijoms. Gavus išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių derinimo, parengiamos galutinės planavimo sąlygos, kurias patvirtina Joniškio rajono vyr. architektas. Sukomplektuojami du planavimo sąlygų egzemplioriai, kurių vienas atiduodamas užsakovui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478619
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Pavadinimas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=464334
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999 Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
planavimo sąlygos
PAS5821
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2015-09-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems