Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas

Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentas
patikrina, ar:

-Programoje pateikta išsami informacija apie tai, kokiais
aspektais bus vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės
sveikatai;-Ataskaitoje išsamiai išnagrinėti
jo kompetencijai priklausantys ir Programoje numatyti klausimai.Programą ir Ataskaitą rengia
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas, vadovaudamasis aplinkos
ministro patvirtintais poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos
rengimo nuostatais (toliau - Nuostatai).PAV programa: NVSC PAV programą išnagrinėja,
įvertina joje pateiktą informaciją ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos
pateikia motyvuotas išvadas PAV dokumentų rengėjui.
 NVSC turi teisę pateikti
motyvuotus reikalavimus PAV dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti programą. 
Tokiais atvejais PAV dokumentų
rengėjas papildo ar pataiso programą ir pakartotinai teikia ją NVSC, kuris per
5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos programą išnagrinėja, įvertina joje
pateiktą informaciją ir pateikia motyvuotas išvadas PAV dokumentų rengėjui.PAV ataskaita: NVSC išnagrinėja ir įvertina
ataskaitą ir kartu su ja pateiktą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų
įvertinimą ir per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos pateikia PAV dokumentų
rengėjui savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai. Motyvuotose išvadose nurodoma: teisės aktų reikalavimais
pagrįstus motyvus dėl pritarimo ar nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai;
kokiai konkrečiai alternatyvai pritaria ar nepritaria, jeigu ataskaitoje buvo nagrinėtos
alternatyvos; sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo
pradžios, jeigu tokias sąlygas galima nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus,
ir pateikti pagrįstą nuomonę dėl vertinimo metodų, rezultatų, ataskaitos
kokybės ir numatomų priemonių numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui
aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti. 
NVSC turi teisę pateikti
motyvuotus reikalavimus, kad PAV dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų
ataskaitą. PAV dokumentų rengėjas turi papildyti ar pataisyti ataskaitą ir
pakartotinai pateikti ją PAV subjektams. Šie ataskaitą išnagrinėja, įvertina ir
per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos pateikia motyvuotas išvadas dėl
ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos PAV vertinimo dokumentų rengėjui.Prašymą ir dokumentus galima
pateikti ir atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių. Taip pat
galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant
elektroniniu parašu).Prašymą ir dokumentus galima
pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios
vartai“ adresu https://www.epaslaugos.ltAtsakymas atiduodamas asmeniui
atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens
tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį
bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą Atsakymas gali būti siunčiamas paštu
registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą
pageidauja gauti paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai
Pateikiama planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos išnagrinėta ir motyvuota išvada.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą išnagrinėti Programą ir pateikti motyvuotą išvadą arba Prašymą išnagrinėti Ataskaitą ir pateikti motyvuotą išvadą dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
2. Programą arba Ataskaitą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Vytienė, NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Patarėja, laikinai vykdanti Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37052649676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052649664
El. paštas: jolanta.vytiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, NVSC Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551183
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Kubilienė, NVSC Klaipėdos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37046410350
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046410335
El. paštas: rita.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Abromaitytė, NVSC Panevėžio departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37045461081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045596445
El. paštas: regina.abromaityte@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Karalevičienė, NVSC Šiaulių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596374
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37041525475
El. paštas: jurate.karaleviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Bobrovienė, NVSC Utenos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37038961941
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038961714
El. paštas: aida.bobroviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Kazlauskienė, NVSC Alytaus departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551182
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031551193
El. paštas: daiva.kazlauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Skripkaitienė, NVSC Marijampolės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034353332
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ausra.skripkaitiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044447276
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044469720
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gilma Masiulionienė, NVSC Tauragės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044661167
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044679352
El. paštas: gilma.masiulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymą ir dokumentus galima pateikti ir atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyrių. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).

Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį. Atsakymas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva. Laisvos formos prašymo pavyzdys pridedamas. Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, fizinio ar juridinio asmens adresas ir telefono numeris, data ir prašymo tekstas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymą ir dokumentus galima pateikti ir atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyrių. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).

Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį. Atsakymas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/ChVziSUVex
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3016232D8C97/ahGqosBLdk
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo ir nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo ir nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2183C45EC87/UMxfyNqeAP
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Poveikio aplinkai išvada, poveikio aplinkai vertinimo programa, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS31995
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems