Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytais atvejais yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka.
Ataskaita turi būti parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“
Ataskaitos rengėjas savo lėšomis organizuoja visuomenės supažindinimą su Ataskaita.
Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau  - NVSC) gali būti pateikiama ir atsakymai iš jo gaunami tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.
NVSC, gavęs iš pareiškėjo Ataskaitą su priedais, atitinkančią reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą savo interneto svetainėje apie gautą nagrinėti Ataskaitą.
NVSC ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos gavimo NVSC dienos teikia motyvuotus reikalavimus Ataskaitą pataisyti ar papildyti, arba priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
Patvirtintos formos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įformintos Ataskaitos gavimo NVSC dienos.
Priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, Pareiškėjas apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas yra informuojamas NVSC direktoriaus arba jo įgalioto asmens raštu.
NVSC priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galioja neterminuotą laiką, jei nesikeičia esminės aplinkybės.
NVSC per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo interneto svetainėje.
Ataskaitos rengėjas įstatymų nustatyta tvarka atsako už parengtos Ataskaitos kokybę, duomenų tikslumą, išsamumą ir teisingumą.
NVSC veiksmai poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese bei priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išnagrinėta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ir priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas
2. Poviekio visuomenės sveikatia vertinimo ataskaita (Ataskaita)
3. Patvirtinta seniūnijos informacija apie Ataskaitos viešą ekspoziciją, nurodant viešos ekspozicijos adresą, pradžią ir pabaigą.
4. Visi dokumentai, susiję su visuomenės informavimu (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse, registruotų laiškų išsiuntimą patvirtinančių dokumentų kopijos, duomenys apie Ataskaitos viešą ekspoziciją, viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolas, visuomenės pasiūlymų kopijos, atsakymai į visuomenės pasiūlymus, visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Vytienė, NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Patarėja, laikinai vykdanti Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37052649676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052649664
El. paštas: jolanta.vytiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, NVSC Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551183
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Kubilienė, NVSC Klaipėdos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37046410350
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046410335
El. paštas: rita.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Abromaitytė, NVSC Panevėžio departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyrias vedėja
Telefonas: +37045461081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045596445
El. paštas: regina.abromaityte@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Karalevičienė, NVSC Šiaulių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596374
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37041525475
El. paštas: jurate.karaleviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Bobrovienė, NVSC Utenos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37038961941
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038961714
El. paštas: aida.bobroviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Kazlauskienė, NVSC Alytaus departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551182
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031551193
El. paštas: daiva.kazlauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Skripkaitienė, NVSC Marijampolės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034353332
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ausra.skripkaitiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044447276
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044469720
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gilma Masiulionienė, NVSC Tauragės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044661167
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044679352
El. paštas: gilma.masiulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija NVSC gali būti pateikiama ir atsakymai iš jo gaunami tiesiogiai (atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių), per atstumą (paštu, per pasiuntinį).
Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Atsakymas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva. Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, fizinio ar juridinio asmens adresas ir telefono numeris, elektroninio pašto adresas, data ir prašymo tekstas. Prašyme taip pat turi būti nurodyta interneto svetainė, kurioje skelbiama teikiama Ataskaita ar jos santrauka.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija NVSC gali būti pateikiama ir atsakymai iš jo gaunamielektroninėmis priemonėmis (elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu), taip pat elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (http://www.lietuva.gov.lt).
Per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo, informacija apie priimtą sprendimą paskelbiama NVSC tinklalapyje, internetiniu adresu http://nvsc.lrv.lt.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/vJLTfKAGYW
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D2183C45EC87/UMxfyNqeAP
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“;
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7877F48EAB61/LfIeKrhWql
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.14D754BE447D/NbUHimejoz
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Ataskaitas rengia fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros licenciją verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimo veikla. Licencijos išduodamos vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų patvirtinimo“.
Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių yra tarpinė administracinė paslauga. Jo pagrindu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) išduodami dokumentai, būtini teritorijų planavimo, statinių projektų rengimo, sanitarinės apsaugos zonos nustatymo procedūroms atlikti.
Raktažodžiai
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo sprendimas.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32047
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems