Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą nagrinėjimas ir Suderintos susirinkimo vietos ir laiko pažymėjimo išdavimas
Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Suderinto susirinkimo vietos ir laiko įsakymas įteikiamas išnagrinėjimo dieną organizatoriui, atvykusiam į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kultūros ir sporto paslaugos; Kita; Viešoji tvarka ir renginiai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama; Naudojantis kultūros paslaugomis
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl suderintos (nesuderintos) susirinkimo vietos ir laiko
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių.
2. Susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Ogulevičienė
Pareigos: Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555123
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: rasa.oguleviciene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Rašytiniame pranešime apie organizuojamą susirinkimą nurodoma:
1) susirinkimo forma ir turinys;
2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4) numatomas dalyvių skaičius;
5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6) organizatoriaus, o jei organizatorius yra juridinis asmuo, - jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/bHVIIlKgQy
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E59A4E24506E/TAIS_478772
2. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas<br/><br/> 2. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas


Pavadinimas 3. Lietuvos Respubliko civilinis kodeksas (2.137 str. 1 d. ir 2.142 str. 1 d.).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
3. Lietuvos Respubliko civilinis kodeksas (2.137 str. 1 d. ir 2.142 str. 1 d.).<br/> 3. Lietuvos Respubliko civilinis kodeksas (2.137 str. 1 d. ir 2.142 str. 1 d.).

Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (18 str. 1 d.).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (18 str. 1 d.).<br/> 4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (18 str. 1 d.).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
1. Savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, gavę pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, nustato pranešimo derinimo datą ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną informuoja susirinkimo organizatorius ir policiją apie nustatytą pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimo dieną ir laiką.
2. Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą turi būti suderintas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
3. Pranešimą apie organizuojamą susirinkimą derina savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, susirinkimo organizatoriai ir policijos atstovas. Derinant pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, gali dalyvauti kitų įstaigų atstovai, specialistai.
4. Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumentą (įsakymą) pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo. Suderinimo dokumento (įsakymo) nuorašas nedelsiant įteikiamas arba išsiunčiamas organizatoriams.
5. Kai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku du ar daugiau susirinkimo organizatorių planuoja rengti susirinkimus, pirmumo teisę organizuoti susirinkimą turi tas organizatorius, kuris pirmasis pateikė pranešimą savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. Su kitais organizatoriais savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo derina kitą galimą susirinkimo vietą ir laiką.
6. Minint valstybės šventes: Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, pirmumo teisė pasirinkti renginio vietą ir laiką suteikiama valstybės ar savivaldybių institucijoms.
7. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens veiksmai (neveikimas) ar pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas (įsakymas) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
susirinkimas, mitingas, eitynės
PAS3259
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems