Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, sutuoktinių pasirinkimu. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.
Gali būti leidžiama įregistruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos dėl šių priežasčių:
- norinčios susituokti moters nėštumo,
- vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos,
- išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui,
- išvykimo į diplomatinę tarnybą.

Paslauga teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje (toliau – Mažeikių r. CMS), Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai.
Besituokiančiųjų dėmesiui: Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Jūs galite pateikti prašymą tik PATIKRINTI duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, taip pat sumokėti valstybės rinkliavą už santuokos įregistravimą, tačiau patariame mokėti tik tuomet, kai gausite patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą. Tokiu būdu išvengsite galimai neteisingų apmokėjimų.
Gavus el. paštu ar trumpąja SMS žinute pranešimą iš MEPIS sistemos apie prašymo įvykdymą bei paslaugos atlikimą, būtina asmeniškai abiem atvykti į Mažeikių r. CMS, aukščiau nurodytu adresu, pasirašyti prašymą bei suderinti santuokos registravimo vietą, datą ir laiką. (kvito pateikti nereikia jei Jūs mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus).
Norintys susituokti asmenys skyriui asmeniškai pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką. Kartu su prašymu taip pat pateikiami šie dokumentai:
- asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė);
- norinčių susituokti asmenų gimimo liudijimai (jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre);
- ištuokos liudijimas, jei asmuo ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei asmuo yra našlys (jei šių duomenų nėra Gyventojų registre);
- jei santuoka registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos skyriui turi pateikti tam tikros institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį;
- jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, paduodamas prašymą įregistruoti santuoką papildomai privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių.
Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje;
Paslaugą patikrinti santuokos sudarymui reikalingus dokumentus galima užsakyti kreipiantis elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.vrm.lt.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Santuoka
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas prašymas įregistruoti santuoką, Įregistruota santuoka.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Gimimo liudijimai arba gimimo įrašo išrašai;
3. Jei ketinantis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Jeigu užsienio valstybės pilietis yra išsituokęs ar našlys, pateikimas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Buivydienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398225
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.buivydiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Klemenienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044398225
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: simona.klemeniene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laura Bušmė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37044398225
Mobilusis telefonas: +37065255084
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laura.busme@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymą santuokai registruoti civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai paduoda abu norintys susituokti. Paduodant prašymą santuokos sudarymui reikalinga pateikti asmens tapatybę tvirtinančius dokumentus, gimimo liudijimus, ištuokos arba mirties liudijimą (jei asmenys anksčiau buvo sudarę santuoką).
2. Santuoka yra registruojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, suderinus su skyriaus vedėju.
3. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui laiko nuo prašymo padavimo dienos. Trumpinti santuokos registravimo laiką iki dviejų savaičių galima tik esant svarbioms priežastims, numatytoms civilinės metrikacijos taisyklėse.
4. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis ir pagal skyriaus sudaromą santuokų registravimo grafiką.
5. Apie prašymo įregistruoti santuoką padavimą skelbiama viešai civilinės metrikacijos įstaigoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.
6. Santuoka registruojama dalyvaujant susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.
7. Registruojant santuoką yra įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir išduodamas santuokos liudijimas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Santuokų registravimo grafikas skelbiamas savivaldybės internetinėje svetainėje. Prašymo blankai dėl santuokos registravimo pildomi civilinės metrikacijos skyriuje.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus;
Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
Per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Jūs galite pateikti prašymą tik PATIKRINTI duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, taip pat sumokėti valstybės rinkliavą už santuokos įregistravimą, tačiau patariame mokėti tik tuomet, kai gausite patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą. Tokiu būdu išvengsite galimai neteisingų apmokėjimų.
Gavus el. paštu ar trumpąja SMS žinute pranešimą iš MEPIS sistemos apie prašymo įvykdymą bei paslaugos atlikimą, būtina asmeniškai abiem atvykti į Mažeikių r. CMS, aukščiau nurodytu adresu, pasirašyti prašymą bei suderinti santuokos registravimo vietą, datą ir laiką. (kvito pateikti nereikia jei Jūs mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas   Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas  Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Pavadinimas Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fee03400ccd711e6a2cac7383cbb90a3
Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333  Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Santuoka, santuokos registravimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
santuokos-registravimas-veiksmu-seka-2016-.docx santuokos-registravimas-veiksmu-seka-2016-.docx
1. Prašymą santuokai registruoti civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai paduoda abu norintys susituokti. Paduodant prašymą santuokos sudarymui reikalinga pateikti asmens tapatybę tvirtinančius dokumentus, gimimo liudijimus, ištuokos arba mirties liudijimą (jei asmenys anksčiau buvo sudarę santuoką).
2. Santuoka yra registruojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, suderinus su skyriaus vedėju.
3. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui laiko nuo prašymo padavimo dienos. Trumpinti santuokos registravimo laiką iki dviejų savaičių galima tik esant svarbioms priežastims, numatytoms civilinės metrikacijos taisyklėse.
4. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis ir pagal skyriaus sudaromą santuokų registravimo grafiką.
5. Apie prašymo įregistruoti santuoką padavimą skelbiama viešai civilinės metrikacijos įstaigoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.
6. Santuoka registruojama dalyvaujant susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.
7. Registruojant santuoką yra įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir išduodamas santuokos liudijimas.
PAS20242
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems