Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymo išduoti nacionalinę (D) vizą nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas

Nacionalinė viza (D) – viza, leidžianti atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius. Daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

Prašymą išduoti nacionalinę (D) vizą nagrinėja ir sprendimą priima Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų (toliau – konsulinės įstaigos) konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti šią konsulinę funkciją.

 Užsienietis dokumentus nacionalinei vizai gauti pateikia Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba per vizų priėmimo centrą, o valstybės, kurioje nėra tokios tarnybos arba centro, pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi toje valstybėje, dokumentus nacionalinei vizai gauti gali pateikti bet kuriai Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba per vizų priėmimo centrą. Prašymą išduoti nacionalinę vizą pirmą kartą pateikiantis užsienietis turi atvykti asmeniškai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

 Išduota nacionalinė viza arba priimtas sprendimas atsisakyti išduoti nacionalinę viza.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Trečiosios šalies pilietis nacionalinei vizai gauti Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba per vizų centrą pateikia:
1. Užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti nacionalinę vizą;
2. Galiojantį kelionės dokumentą, išduotą per pastaruosius dešimt metų, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Ypatingu atveju, esant pagrįstų priežasčių, šio reikalavimo galima netaikyti, tačiau visais atvejais kelionės dokumentas negali galioti trumpiau, negu galioja išduodama viza;
3. Vieną 35x45 mm dydžio spalvotą amžių atitinkančią nuotrauką;
4. Dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti;
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad yra tinkamai apsidraudęs galiojančiu sveikatos draudimu, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ reikalavimus jį turi turėti, kuris turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą ir galioti visą užsieniečio buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį;
6. Dokumentus, patvirtinančius užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje tikslą ir sąlygas. Įgaliotas valstybės tarnautojas turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytus duomenis;
7. Jeigu už prašymo išduoti nacionalinę vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimo dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą turi būti sumokėtas konsulinis mokestis, užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuoto dydžio konsulinį mokestį.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Paslauga yra teikiama Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose: https://keliauk.urm.lt/atvykstantiems/vizos/vizu-tarnybu-kompetencija-priemimo-tvarka-ir-pateikiami-dokumentai/lietuvos-vizu-tarnybos
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: keliauk@urm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas išduoti nacionalinę vizą. Prašymas teikiamas e-forma: https://visa.vrm.lt/epm/.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016 m. kovo 9 d. Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0399-20190611
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016 m. kovo 9 d. Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016 m. kovo 9 d. Nr. 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas)
Pavadinimas 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 265/2010 iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0265&qid=1610091193651
2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 265/2010 iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu 2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 265/2010 iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, kiek tai susiję su ilgalaikes vizas turinčių asmenų judėjimu
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2008 m. liepos 9 d. Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R0767-20190611&qid=1610091242914
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2008 m. liepos 9 d. Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2008 m. liepos 9 d. Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.232378?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“<br/> Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.17774
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas<br/> Lietuvos Respublikos konsulinis statutas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5857
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 1V-280/V-109 „Dėl kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ef557ae0efc211e7a5cea258c39305f6/asr
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 1V-280/V-109 „Dėl kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 1V-280/V-109 „Dėl kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.13937
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-101/1V-397 „Dėl kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.310144?jfwid=-wd7z7bfw6
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-101/1V-397 „Dėl kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-101/1V-397 „Dėl kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinasis susitarimas dėl abiejų valstybių piliečių kelionių
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.198052
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinasis susitarimas dėl abiejų valstybių piliečių kelionių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės laikinasis susitarimas dėl abiejų valstybių piliečių kelionių
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl konsulinio mokesčio tarifų
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.374714
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl konsulinio mokesčio tarifų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl konsulinio mokesčio tarifų
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Apie atsisakymą išduoti nacionalinę vizą bei apie tokio sprendimo priežastis pareiškėjams pranešama įteikiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 „Dėl kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 10 priede nustatytos formos sprendimą, kuriame nurodyta sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.
Sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per 14 d. nuo sprendimo įteikimo dienos.
Pastabos
Vizos turėjimas yra tik viena iš išankstinių atvykimo į valstybių narių europinę teritoriją sąlygų. Tai, kad buvo išduota viza dar nereiškia, kad automatiškai bus leista atvykti. Išankstinės atvykimo sąlygos vėl bus tikrinamos atvykstant į valstybių narių europinę teritoriją.
Raktažodžiai
Viza, kelionės dokumentas, biometrija, konsulinis mokestis, apskundimo tvarka
PAS32211
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-07-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems