Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Akmenės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Akmenės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Akmenės rajono savivaldybė
Adresas
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 25 57133
Fakso nr.
+370 4 25 56594
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, VI 9:00 - 12:00
Paslaugos aprašas
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Santuoka registruojama pasirinktoje civilinės metrikacijos įstaigoje, o užsienio valstybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių santuoką turi teisę registruoti konsulinės įstaigos. Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos ar konsulinei įstaigai asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką.

Santuokos registravimo vieta ir laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis jiems atvykus į Civilinės metrikacijos įstaigą. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Esant svarbioms priežastims (nėštumas, sunki liga, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip trijų mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą) ir pateikus svarbią priežastį patvirtinantį dokumentą, santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo padavimo dienos. Santuoka registruojama, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12-3.17 straipsniuose nustatytas santuokos sudarymo sąlygas. Apie prašymą įregistruoti santuoką Civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Prašymas įregistruoti santuoką netenka galios, jeigu bent vienas asmenų, padavusių prašymą, nustatytu laiku be svarbių priežasčių neatvyksta įregistruoti santuokos arba prašymas atsiimamas. Jeigu norintys susituokti nustatytu laiku negali atvykti registruoti santuokos dėl svarbių priežasčių, jie iki paskirtos santuokos registravimo dienos apie tai turi pranešti Civilinės metrikacijos įstaigai ir susitarti dėl kitos santuokos registravimo datos.

Prašymas dėl santuokos registravimo teikiamas asmeniškai atvykus į Akmenės rajono savivaldybę, elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS) https://mepis.registrucentras.lt.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Santuoka
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Surašytas santuokos sudarymo akto įrašas, asmenims pageidaujant išduotas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norintys susituokti asmenys pateikia šiuos dokumentus:
1. Nustatytos formos prašymą.
2. Tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus: Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti pateikiamas Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė.
3. Užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti pateikiamas galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento; prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, paduodant prašymą įregistruoti santuoką, privaloma pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių.
5. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar civilinės būklės aktų registravimo taisyklės nenustato kitaip. Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno, notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
6. Gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus, jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Lietuvos Respublikos Gyventojų registre.
7. Valstybės rinkliavos mokėjimo dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52832
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Janina Kenstavičienė
Pareigos: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042556590
Mobilusis telefonas: +37069418875
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: janinakenstaviciene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vita Eitmantienė
Pareigos: Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37042559721
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: cms@akmene.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis/elektronines-paslaugos) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Priėmus sprendimą patenkinti prašymą paslaugos gavėjas informuojamas, kad turi į skyrių atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių asmeniškai. 5.Įregistravus santuoką, sudaromas civilinės būklės akto įrašas, kurio duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos gyventojų registrui.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“<br/><br/> Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“


Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003-06-26 nutarimas Nr. 2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003-06-26 nutarimas Nr. 2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003-06-26 nutarimas Nr. 2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-19 nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-19 nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-19 nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A96C7BB8D19
Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pastabos
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Akmenės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos patalpose (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė) arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba. Jei asmuo nemoka lietuvių kalbos, turi dalyvauti vertėjas. Vertėją asmuo pakviečia savo iniciatyva ir už suteiktas paslaugas apmoka iš savo lėšų.
Raktažodžiai
Santuokos įregistravimas, prašymas sudaryti santuoką
PAS2949
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems