Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Elektrėnų savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Elektrėnų savivaldybė
Pavadinimas
Elektrėnų savivaldybė
Adresas
Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052858000
Fakso nr.
+37085258005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Santuoką registruoja civilinės metrikacijos įstaigos, o užsienio valstybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių – ir konsulinės įstaigos.

Norintys susituokti asmenys pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką. Pateikiant prašymą privalo dalyvauti abu būsimi sutuoktiniai.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos.

Gali būti leidžiama įregistruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos dėl šių priežasčių:

- norinčios susituokti moters nėštumo,

- vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos,

- išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui,

- išvykimo į diplomatinę tarnybą.

 

Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS  https://mepis.registrucentras.lt/ el. būdu galima pateikti prašymą pasitikrinti norinčiųjų susituokti duomenis prieš paduodant prašymą įregistruoti santuoką, taip pat sumokėti valstybės rinkliavą už santuokos įregistravimą, tačiau patariame mokėti tik tuomet, kai gausite patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Pateikus prašymą internetu, abiem norintiems susituokti asmenims būtina asmeniškai atvykti į civilinės metrikacijos įstaigą pasirašyti prašymą įregistruoti santuoką ir susitarti dėl santuokos registravimo laiko (kvito pateikti nereikia, jei Jūs mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus).

Prašymo įregistruoti santuoką padavimo data laikoma ta diena, kai būsimi sutuoktiniai pasirašo prašymą atvykę į civilinės metrikacijos įstaigą.

Registruojant santuoką sudaromas santuokos sudarymo įrašas ir asmenims pageidaujant išduodamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Santuoka
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos sudarymo įrašo išrašo išdavimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą įregistruoti santuoką;
2. Asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę);
3. Norinčių susituokti asmenų gimimo liudijimus (jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra įtraukta į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę);
4. Ištuokos liudijimą, jei asmuo ištuoktas, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimą, jei asmuo yra našlys (jei šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje);
5. Jei santuoka registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos skyriui turi pateikti tam tikros institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį;
6. Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, paduodamas prašymą įregistruoti santuoką papildomai privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai sudaryti nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, šio dokumento pateikti negali, jis pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją, kuria patvirtina, kad nėra kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje.
7. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio mokėjimo pavedimo kopiją su banko ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo žyma arba kvitą.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52842
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Valeckienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: 852858036
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.valeckiene@elektrenai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Smilgevičė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 852858036
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: violeta.smilgevice@elektrenai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymą santuokai registruoti Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui asmeniškai paduoda abu norintys susituokti. Paduodant prašymą santuokos sudarymui reikalinga pateikti asmens tapatybę tvirtinančius dokumentus, gimimo liudijimus, ištuokos arba mirties liudijimą (jei asmenys anksčiau buvo sudarę santuoką).
2. Santuoka yra registruojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje (savivaldybės teritorijoje).
3. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui laiko nuo prašymo padavimo dienos. Trumpinti santuokos registravimo laiką iki dviejų savaičių galima tik esant svarbioms priežastims, numatytoms civilinės metrikacijos taisyklėse.
4. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis ir pagal skyriaus sudaromą santuokų registravimo grafiką.
5. Apie prašymo įregistruoti santuoką padavimą skelbiama viešai civilinės metrikacijos įstaigoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuokų registravimo grafikas skelbiamas savivaldybės internetinėje svetainėje.
6. Santuoka registruojama dalyvaujant susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.
7. Registruojant santuoką yra įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir išduodamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 31 Kalendorinės dienos
Komentaras: Kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 31 Kalendorinės dienos
Komentaras: Kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti savivaldybės teritorijoje pasirinktoje vietoje
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS https://mepis.registrucentras.lt/.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
Per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Jūs galite pateikti prašymą tik PATIKRINTI duomenis, reikalingus santuokos prašymo įregistravimui, taip pat sumokėti valstybės rinkliavą už santuokos įregistravimą, tačiau patariame mokėti tik tuomet, kai gausite patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.
3. Gavus el. paštu ar trumpąja SMS žinute pranešimą iš MEPIS sistemos apie prašymo įvykdymą bei paslaugos atlikimą, būtina asmeniškai abiem atvykti į Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių pasirašyti prašymą bei suderinti santuokos registravimo vietą, datą ir laiką (kvito pateikti nereikia, jei Jūs mokėjimą atlikote per Elektroninius valdžios vartus).
4. Santuoka yra registruojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje (savivaldybės teritorijoje).
5. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui laiko nuo prašymo padavimo dienos. Trumpinti santuokos registravimo laiką iki dviejų savaičių galima tik esant svarbioms priežastims, numatytoms civilinės metrikacijos taisyklėse.
6. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis ir pagal skyriaus sudaromą santuokų registravimo grafiką.
7. Apie prašymo įregistruoti santuoką padavimą skelbiama viešai civilinės metrikacijos įstaigoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuokų registravimo grafikas skelbiamas savivaldybės internetinėje svetainėje.
8. Santuoka registruojama dalyvaujant susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.
9. Registruojant santuoką yra įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir išduodamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Nemokama  Kalendorinės dienos 31 Kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje
Nemokama  Kalendorinės dienos 31 Kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti savivaldybės teritorijoje pasirinktoje vietoje
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F628061443C6
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16CCC179D947
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.E3A145C8DD49
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Pastabos
Valstybės rinkliava:
1. Kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje – 20,00 Eur;
2. Kai santuoka registruojama norinčiųjų susituokti savivaldybės teritorijoje pasirinktoje vietoje – 60,00 Eur;
3. Santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas – 2,90 Eur (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas).
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjos kodas 188659752
Įmokos kodas 52842
Raktažodžiai
Santuoka
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prašymą santuokai registruoti Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui asmeniškai paduoda abu norintys susituokti. Paduodant prašymą santuokos sudarymui reikalinga pateikti asmens tapatybę tvirtinančius dokumentus, gimimo liudijimus, ištuokos arba mirties liudijimą (jei asmenys anksčiau buvo sudarę santuoką).
2. Santuoka yra registruojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje (savivaldybės teritorijoje).
3. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui laiko nuo prašymo padavimo dienos. Trumpinti santuokos registravimo laiką iki dviejų savaičių galima tik esant svarbioms priežastims, numatytoms civilinės metrikacijos taisyklėse.
4. Santuokos registravimo laikas paskiriamas susitarus su norinčiais tuoktis asmenimis ir pagal skyriaus sudaromą santuokų registravimo grafiką.
5. Apie prašymo įregistruoti santuoką padavimą skelbiama viešai civilinės metrikacijos įstaigoje ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuokų registravimo grafikas skelbiamas savivaldybės internetinėje svetainėje.
6. Santuoka registruojama dalyvaujant susituokiantiesiems ir dviem liudytojams.
7. Registruojant santuoką yra įrašomas santuokos sudarymo įrašas ir išduodamas santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas.
PAS5744
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-06-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems