Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymų dėl kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms nagrinėjimas
Kompensacijos skiriamos:
1. Žuvusiųjų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to tebevykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams, sutuoktiniams, vaikams iki 18 metų bei vaikams vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, pirmą kartą įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, aukštųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai).
2. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai ir apysunkiai sužaloti.
3. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Apskaičiuota kompensacija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai.
3. Vaiko/-ų gimimo liudijimas/-ai ir jų kopija/-os.
4. Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai.
5. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma.
6. Darbingumo lygio pažyma (iki 2005 m. liepos 1 d. invalidumo pažymėjimas).
8. Nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos pažymėjimas.
9. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų.
10. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Ničajienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: rima.nicajiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daina Sviderskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: daina.sviderskiene@ams.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Prašymas. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai.
3. Asmens prašymas pateikiamas raštu SPS. Asmeniui pateikus visus reikalingus
dokumentus, atsakingas skyriaus specialistas IS registruoja laisvos formos prašymą.
4. Atsakingas specialistas informuoja Energetines / komunalines / ryšio / kitas paslaugas teikiančias įmones dėl duomenų teikimo SPS.
5. Energetines, komunalines, ryšio ir kitas paslaugas teikiančios įmonės, daugiabučių
namų bendrijos ne rečiau kaip kartą per mėnesį, SPS pateikia paraiškas apie kompensacijų gavėjams apskaičiuotus mokesčius už jiems suteiktas paslaugas.
Atsakingas specialistas kartą per mėnesį apskaičiuoja kompensacijas. Kompensacijų
sumos pateikiamos Buhalterinės apskaitos skyriui kiekvieną mėnesį iki 8 dienos.


Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nėra duomenų
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 3-78; 2006, Nr. 85-3139).
2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr. IX-1675 (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353)
3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. DV-327 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m sausio 11–13 d. įvykių ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 3-78; 2006, Nr. 85-3139).<br/>2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr. IX-1675 (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353)<br/>3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. DV-327 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m sausio 11–13 d. įvykių ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 3-78; 2006, Nr. 85-3139).
2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas Nr. IX-1675 (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353)
3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. DV-327 „Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m sausio 11–13 d. įvykių ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Pastabos
Kompensacijų gavėjams taikoma 50 procentų išlaidų kompensacija už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą ir šaltą vandenį ir nuotekas, dujas, kietą ir skystą kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį mokestį, kitas paslaugas.
Raktažodžiai
Kompensacija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sps1-schema.doc sps1-schema.doc
1. Interesantas (fizinis asmuo).
2. Prašymas. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiami dokumentai.
3. Asmens prašymas pateikiamas raštu SPS. Asmeniui pateikus visus reikalingus
dokumentus, atsakingas skyriaus specialistas IS registruoja laisvos formos prašymą.
4. Atsakingas specialistas informuoja Energetines / komunalines / ryšio / kitas paslaugas teikiančias įmones dėl duomenų teikimo SPS.
5. Energetines, komunalines, ryšio ir kitas paslaugas teikiančios įmonės, daugiabučių
namų bendrijos ne rečiau kaip kartą per mėnesį, SPS pateikia paraiškas apie kompensacijų gavėjams apskaičiuotus mokesčius už jiems suteiktas paslaugas.
Atsakingas specialistas kartą per mėnesį apskaičiuoja kompensacijas. Kompensacijų
sumos pateikiamos Buhalterinės apskaitos skyriui kiekvieną mėnesį iki 8 dienos.


Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
PAS3536
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems