Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymų dėl laikinosios globos (rūpybos) skyrimo nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems tapti vaiko, likusio be tėvų globos, globėjais / rūpintojais. Paslauga taip pat teikiama vaiko tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Asmens prašymas pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Įskymo kopijos (išrašo) išdavimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas
2. Medicininis pažymėjimas, išduotas pagal apskaitos formą Nr. 046/a.
3. Kartu su asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai.

Tuo atveju, jeigu paslauga teikiama tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, turi būti pateikti tokie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
3. Tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybės kortelės kopija ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas.
5. Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.
6. Pažyma apie siūlomo fizinio asmens šeimos sudėtį.
7. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37031556660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555192
El. paštas: soc_parama@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas nagrinėja prašymą, siunčia raštiškus paklausimus į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, į Informatikos ir ryšių departamentą papildomai informacijai gauti. Gavęs atsakymus, informuoja asmenį apie galimybę tapti vaiko globėju (rūpintoju).
3. Globa (rūpyba) skiriama direktoriaus įsakymu.
4. Įsakymas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją.

Pastaba. Tuo atveju, jeigu besikreipiantis asmuo nėra artimas giminaitis – inicijuojami pasirengimo globoti kursai. Rengiamas vedėjo pasirašytas prašymas, pridedamos asmens pateiktų dokumentų kopijos ir siunčiamos VŠĮ Alytaus šeimos pagalbos centrui. Pasibaigus kursams, VŠĮ Alytaus šeimos pagalbos centras siunčia skyriui išvadą dėl asmens pasirengimo globoti.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas<br/> Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Pavadinimas Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5CC1C0529694
Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BF7AF1C6DF62
 Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“.   Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Likęs be tėvų globos vaikas – tai toks vaikas:
1. kurio abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra mirę;
2. kurio abu tėvai nežinomi (rastas vaikas);
3. kurio abu tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra dingę ir jų ieškoma;
4. kurio abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų teismo paskelbtas mirusiu arba pripažintas nežinia kur esančiu;
5. kurio abu tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu;
6. kurio abu tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali rūpintis dėl savo ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių;
7. kurio abu tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų juo nesirūpina, nesidomi, jo neprižiūri, netinkamai jį auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui ir kuris teisės aktų nustatyta tvarka paimtas iš šeimos (kol teismo tvarka vaiko tėvams bus apribota tėvų valdžia);
8. kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra atskirtas nuo abiejų tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų;
9. kurio abiems tėvams arba turimam vieninteliam iš tėvų teisės aktų nustatyta tvarka laikinai ar neterminuotai apribota tėvų valdžia.

Paliekantis savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savivaldybės tėvai / tėvas Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti prašymą dėl laikinosios globos skyrimo.
Raktažodžiai
Laikinoji globa, vaiko globa, rūpyba.
PAS3450
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems