Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Prašymų skirti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją už mirusį I ar II laipsnių valstybinės pensijos gavėją priėmimas ir paskirtų I ar II laipsnių valstybinių, personalinių pensijų ir valstybinių našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) mokėjimas 
Paslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems yra paskirta I ar II laipsnio valstybinė pensija, ir mirusio I ar II laipsnio valstybinės pensijos gavėjo sutuoktinis, vaikai ir įvaikiai iki 18 metų arba vyresni, taip pat vaikų ar įvaikių globėjai (rūpintojai) (kai nėra mirusio asmens sutuoktinio), jei jie atitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo nustatytas sąlygas.
Gavus asmens rašytinį prašymą skirti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją bei šiai pensijai skirti reikalingus dokumentus, prašymas su dokumentais persiunčiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Rekomenduojamos prašymų formos yra pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje. Taip pat jas galima gauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
Prašymas gali būti pateiktas :
• Tiesiogiai atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių;
• Atsiųstas paštu;
• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Paskirtos I ar II laipsnių valstybinės, valstybinės našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) ir personalinės pensijos gali būti mokamos pervedant jas į išmokos gavėjo sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje arba pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą, teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirtos ir mokamos I ar II laipsnių valstybinės, valstybinės našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) ir personalinės pensijos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo skirti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją turi būti pridėti:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• Mirties liudijimas (jei duomenų nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre);
• Pažyma apie asmeniui paskirtų ir mokamų valstybinių, valstybinių šalpos išmokų ir kitų pensijų išmokų dydžius (jei šias išmokas moka ne Fondo administravimo įstaigos);
• Sąskaitos kredito (mokėjimo) įstaigoje rekvizitai (jei reikia);
• Santuokos liudijimas (kai kreipiamasi dėl našlių pensijos skyrimo ir tokių duomenų nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre).
Jei kreipiamasi dėl valstybinės našlaičių pensijos skyrimo, dar turi būti pridėti:
• Mokymo įstaigų pažymėjimai, kai vyresni nei 18 metų našlaičiai mokosi;
• Dokumentas, patvirtinantis globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju, jei pensijos gavėjui teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas globėjas, rūpintojas;
• Našlaičių gimimo liudijimai (jei duomenų nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre).
Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitų dokumentų, pvz. ištuokos liudijimą (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre).
Asmuo turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas šių dokumentų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos gavėjai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems yra paskirta I ar II laipsnio valstybinė pensija, ir mirusio I ar II laipsnio valstybinės pensijos gavėjo sutuoktinis, vaikai ir įvaikiai iki 18 metų arba vyresni, taip pat vaikų ar įvaikių globėjai (rūpintojai) (kai nėra mirusio asmens sutuoktinio), jei jie atitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo nustatytas sąlygas.
Gavus asmens rašytinį prašymą skirti valstybinę našlių ir našlaičių pensiją bei šiai pensijai skirti reikalingus dokumentus, prašymas su dokumentais persiunčiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Rekomenduojamos prašymų formos yra pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) interneto svetainėje. Taip pat jas galima gauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).
Prašymas gali būti pateiktas :

• Elektroniniu būdu per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS (papildomus dokumentus pateikiant kituose punktuose nurodytais būdais).
Paskirtos I ar II laipsnių valstybinės, valstybinės našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) ir personalinės pensijos gali būti mokamos pervedant jas į išmokos gavėjo sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje arba pristatomos pagal išmokos gavėjo nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą, teisės aktuose nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.101-2018);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 (Žin., 2007, Nr.33-1198);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.101-2018);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);<br/>Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255  (Žin., 2007, Nr.33-1198);<br/>Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);<br/>Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820);<br/>Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);<br/>Kt. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.101-2018);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 (Žin., 2007, Nr.33-1198);
Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066);
Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820);
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-780 (Žin., 2010, Nr. 3-140);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus valstybinei našlių ir našlaičių pensijai už mirusį I ar II laipsnio valstybinės pensijos gavėją skirti, priima Fondo valdybos teritorinių skyrių pensijų specialistai, dirbantys priimamuosiuose.
Paskirtas I ar II laipsnių valstybines, valstybines našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) ir personalines pensijas moka Fondo valdybos Vilniaus skyrius.
Raktažodžiai
Pensijų skyrimas
PAS1612
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems