Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Prašymų suteikti Savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį nagrinėjimas
Šią paslaugą galima užsisakyti per E. valdžios vartų portalą (reikalingas e. parašas) arba pateikus prašymą raštu laisva forma
1. Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus, negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/turto perdavimas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje:
1.1. biudžetinėms įstaigoms;
1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
1.4. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliia socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.5. politinėms partijoms;
1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;
1.7. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
2. Nurodyti subjektai (išskyrus 1.1 ir 1.8 punktuose nurodytus subjektus) turi atitikti šiuos kriterijus:
2.1. labdaros ir paramos fondas, asociacija, politinė partija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste, veikia ilgiau kaip vienerius metus iki prašymo perduoti turtą padavimo dienos;
2.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
2.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai;
2.4. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus.
3. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo priima Kauno miesto savivaldybės taryba.
4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą ar atnaujinti panaudos sutartį, pasirašoma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
sudaroma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas).
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad subjektas nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma, patvirtinanti, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui.
Rašytinis panaudos subjekto įsipareigojimas panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto turto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui atlikti.
Dokumentų, būtinų identifikuoti asmenį kaip Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje nurodytą panaudos subjektą (įregistravimo pažymėjimas, socialinės įmonės pažymėjimas ir kita), kopijos.
Veiklos finansavimą patvirtinantys dokumentai.
Einamųjų ir praėjusių metų veiklos ataskaita.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalė Kaušakienė
Pareigos: Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistė
Telefonas: +37037425592
Mobilusis telefonas: +37064515271
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dale.kausakiene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ernesta Narkevičienė
Pareigos: Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistė
Telefonas: +37037422938
Mobilusis telefonas: +37064515082
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ernesta.narkeviciene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aneta Krasnauskaitė-Barauskienė
Pareigos: Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyr. specialistė
Telefonas: +37037422938
Mobilusis telefonas: +37061966175
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aneta.krasnauskaite-barauskiene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
. Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus, negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/turto perdavimas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme:
1.1. biudžetinėms įstaigoms;
1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
1.4. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.5. politinėms partijoms;
1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. profesinių sąjungų susivienijimams panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik savivaldybės nekilnojamasis turtas);
1.7. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
2. Nurodyti subjektai (išskyrus 1.1 ir 1.8 punktuose nurodytus subjektus) turi atitikti šiuos kriterijus:
2.1. labdaros ir paramos fondas, asociacija, politinė partija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste (išskyrus atvejį, kai prašoma papildomai suteikti greta panaudos pagrindais jau suteikto turto esantį ar funkciškai susijusį turtą, reikalingą šiame turte vykdomos veiklos išplėtimui, pagerinimui), veikia ilgiau kaip vienerius metus iki prašymo perduoti turtą padavimo dienos;
2.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
2.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (asociacijos ir labdaros ir paramos fondai nurodo, kuriai Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkte nurodytai veiklai priskiriama jų vykdoma veikla);
2.4. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus, veiklos ataskaitas už einamuosius kalendorinius metus ir prieš tai ėjusius kalendorinius metus.
3. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo priima Kauno miesto savivaldybės taryba, išskyrus Aprašo 5 punkte nustatytą atvejį.
4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą ar atnaujinti panaudos sutartį, pasirašoma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Pateikiamas motyvuotas prašymas (laisva forma) perduoti konkretų turtą panaudos pagrindais ar atnaujinti panaudos sutartį. Prašyme turi būti nurodyta: prašomo perduoti turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose. Jei panaudos subjektas planuoja prieš pradėdamas veiklą turte atlikti remonto darbus ir dėl to negalės pradėti vykdyti veiklos per mėnesį nuo turto perdavimo dienos, prašyme turi nurodyti konkretų terminą, kada numato pradėti vykdyti veiklą turte.
2. Informacija, kad subjektas neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste (šis punktas taikomas tik labdaros ir paramos fondams, asociacijoms, politinėms partijoms, profesinių sąjungų susivienijimams ir juos sudarančioms profesinėms sąjungoms).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
-
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
3. Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-17-14 sprendimu Nr. T-401.
Nuoroda www.seimas.lt;www.kaunas.lt
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.<br/>2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.<br/>3. Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-17-14 sprendimu           Nr. T-401.<br/> 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
3. Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-17-14 sprendimu Nr. T-401.

Pastabos
Ši paslauga teikiama tik subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
. Laisvos negyvenamosios patalpos ir pastatai (informacija apie Savivaldybės nuosavybės teise valdomus, naudotojams neperduotus, negyvenamuosius pastatus ir patalpas skelbiama Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/turto perdavimas) gali būti suteikiami subjektams, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme:
1.1. biudžetinėms įstaigoms;
1.2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
1.3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
1.4. asociacijoms (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.5. politinėms partijoms;
1.6. Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. profesinių sąjungų susivienijimams panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas tik savivaldybės nekilnojamasis turtas);
1.7. labdaros ir paramos fondams (tik minėto įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, t. y. kurių pagrindinis veiklos tikslas – teikti naudą visuomenei ar jos daliai socialinėje arba valstybės nacionalinio saugumo stiprinimo srityse);
1.8. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
2. Nurodyti subjektai (išskyrus 1.1 ir 1.8 punktuose nurodytus subjektus) turi atitikti šiuos kriterijus:
2.1. labdaros ir paramos fondas, asociacija, politinė partija, profesinių sąjungų susivienijimas ir jį sudarančios profesinės sąjungos neturi nuosavybės teise priklausančio ar panaudos pagrindais perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar Savivaldybės nekilnojamojo turto Kauno mieste (išskyrus atvejį, kai prašoma papildomai suteikti greta panaudos pagrindais jau suteikto turto esantį ar funkciškai susijusį turtą, reikalingą šiame turte vykdomos veiklos išplėtimui, pagerinimui), veikia ilgiau kaip vienerius metus iki prašymo perduoti turtą padavimo dienos;
2.2. subjektas pagrindžia, kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
2.3. subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai (asociacijos ir labdaros ir paramos fondai nurodo, kuriai Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkte nurodytai veiklai priskiriama jų vykdoma veikla);
2.4. subjektas pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą, patvirtinančią, kad jis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažymą, patvirtinančią, kad panaudos subjektas nėra skolingas VSDF biudžetui, veiklos finansavimą patvirtinančius dokumentus, veiklos ataskaitas už einamuosius kalendorinius metus ir prieš tai ėjusius kalendorinius metus.
3. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį ar panaudos sutarties atnaujinimo priima Kauno miesto savivaldybės taryba, išskyrus Aprašo 5 punkte nustatytą atvejį.
4. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą perduoti panaudos pagrindais turtą ar atnaujinti panaudos sutartį, pasirašoma Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis ir turto perdavimo ir priėmimo aktas (panaudos sutarties atnaujinimo atveju aktas nesurašomas).
PAS3899
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems