Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas (ne teikėjas, žr. NVSC)X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas (ne teikėjas, žr. NVSC)
Pavadinimas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas (ne teikėjas, žr. NVSC)
Adresas
A.Valaičio g. 2, LT-68176 Marijampolė
Adresas internete
Telefonas
+37034359297
Faksas
+37034353319
Darbo laikas
I-II 8:00 – 18:00, III-IV 8:00-17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas.
Visuomenės sveikatos centras apskrityje, vertindamas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, įvertina, ar numatomo eksploatuoti radiotechninio objekto radiotechninė dalis atitinka Aprašo ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, o elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo IV skyriuje numatytus reikalavimus.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Pradedant verslą; Pradedant statybas / rekonstrukciją; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo (Aprašo 4 priedas);
2. Derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pateikdamas:
2.1. radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir mechaninio bei elektrinio palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;
2.2. ne mažesniu kaip Aprašo 1 priedo lentelėje nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančios teritorijos planą, kuriame būtų pažymėti teritorijoje esantys statiniai, pagal Aprašo 10 punkte nurodytus elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus nustatyto elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinų verčių viršijimo spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus (Aprašo 12 punkto atveju – 50 metrų spinduliu apie radiotechninį objektą esančių statinių paskirtis ir aukštis virš žemės paviršiaus);skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą (jei yra), jei siųstuvai ir antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, kuriame nurodytos siųstuvų ir antenų išdėstymo vietos bei intensyviausio spinduliavimo kryptys;
3. elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje ir erdvėje, atliktus pagal Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytus reikalavimus, su juos atlikusio fizinio, juridinio asmens ar filialo duomenimis (juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė), nurodydamas skaičiavimo metodiką;
4. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus.

2.3. radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio,
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5786
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Miknevičienė
Pareigos: Šakių skyriaus vedėja
Telefonas: +37034560153
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034560153
El. paštas: daiva.mikneviciene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ina Kavaliauskienė
Pareigos: Marijampolės visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37034359335
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ina.kavaliauskiene@marijampolesvsc.sam.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas ir kiti dokumentai priimami Marijampolės visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) priimamajame.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma yra patvirtinta Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo 4 priede.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 29 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ – 300 GHZ radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.45D9797974FE
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ – 300 GHZ radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 KHZ – 300 GHZ radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 „Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03b3a750f2d811e3bb22becb572235f5
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 „Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas“  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-200 „Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Centro skyriai rajonuose šios paslaugos neteikia.
Raktažodžiai
Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
chema.docx chema.docx
Prašymas ir kiti dokumentai priimami Marijampolės visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) priimamajame.
PAS4605
Prašymo formos
Atnaujinta
2016-01-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems