Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Šalpos našlaičio pensijos skyrimas
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:
- nesukakusiems 18 metų;
- sukakusiems 18 metų ir besimokantiems pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuojantiems aukštojoje mokykloje
pagal nuolatinės formos studijų programas iki 24 metų;
- sukakusiems 18 metų ir pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau nė vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukanka 26 metai, ir, jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų, šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų.
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio pat dydžio pensijų ir (ar) pensijų išmokų.
Salpos našlaičių pensijos dydis vienam vaikui yra 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio (1 ŠPB SPB 112 Eur, 0,5 ŠPB — 56 Eur). Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 bazinės pensijos skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.
Šalpos našlaičių pensija mokama už praėjusį mėnesi.
Dėl šalpos našlaičio pensijos skyrimo nepilnamečiams
vaikams kreipiasi vienas iš vaiko tėvų, globėją arba rūpintojų. Pilnametis asmuo kreipiasi pats arba įstatymu nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.
Šalpos našlaičio pensijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti šalpos išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų šalpos išmokai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
Asmuo tiesiogiai kreipiasi į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus bei pildo prašymą arba teikia prašymą elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės
paramos šeimai informacine sistema (SPIS),
https://www.spis.lt/

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Periodiškai pervedamos šalpos išmokos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Šalpos našlaičių pensija • VSDFV sprendimas, kad asmuo neturi teisės gauti valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensijos; • Asmens, už kurį prašomą skirti našlaičių pensiją, mirties liudijimą; • Dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiuoju (paskelbtu mirusiu asmeniu) - vaikų gimimo liudijimai arba kiti dokumentai, kurie įstatymu nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius; • Mokymo įstaigos pažyma, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičio pensiją siejama su mokymusi; • Darbingumo lygio pažyma DL-1, jeigu vyresnis kaip 18 metų yra pripažintas neįgaliu iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu ir jo teisė gauti šalpos našlaičio pensiją siejama su jo neįgalumu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiuose.
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 844460678
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: leandra.bukauskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti nustatytos formos prašymą bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis – el. parašas arba per el. bankininkystę
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5ee93504a6e11e6b5d09300a16a686c/owltqajZQe
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/BcmGXFtynY
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
šalpos našlaičio pensija
PAS3046
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems