Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:
1. nesukakusiems 18 metų;
2. sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
3. sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 bazinės pensijos skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.
Prašymas gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotinį).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinis draudimas; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Mirties atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama našlaičių pensija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Kompetentingos institucijos ar įstaigos pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas Šalpos pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius arba pažyma, kad pensijos ar pensijų išmokos nėra paskirtos ar mokamos dėl to, jog asmuo neturi teisės jų gauti. Pažymos nereikalaujama, jeigu yra žinoma, kad asmuo negali pretenduoti į pensijas ar pensijų išmokas, pavyzdžiui, asmuo yra nepilnametis arba nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus, arba neturi atitinkamo statuso, suteikiančio teisę gauti atitinkamą pensiją ar pensijų išmoką, ir panašiai.
4. Jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas, – dokumentu, atitinkamai patvirtinančiu įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, taip pat įgalioto asmens, globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba šių dokumentų kopijomis.
5. Jeigu prašymą skirti šalpos išmoką nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, – dokumentu, atitinkamai patvirtinančiu tėvystės (motinystės) ryšius, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, taip pat tėvo (įtėvio), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba šių dokumentų kopijomis.
6. Dokumentas, patvirtinantis tėvystės (motinystės) ryšį su mirusiuoju.
7. Švietimo įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, arba šio dokumento kopija (skiriant šalpos našlaičių pensiją Šalpos pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims).
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas) arba jos kopija (skiriant šalpos našlaičių pensiją Šalpos pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems asmenims).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ana Sudžiuvienė, Kaumo miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja
Telefonas: +37037423062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ana.sudziuviene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alma Bakšienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37037425605
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alma.baksiene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar prašymą pateikia registruotu laišku.
2. Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus dokumentus prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
3. Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu. Atsisakius skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją, kartu su pranešimu pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija, asmeniui grąžinami jo pateikti dokumentai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo turi pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus. Prašymo forma pridedama.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia adresu (www.spis.lt).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas gauna pranešimą el. būdu apie priimtą sprendimą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE/uJBooBJlvE
Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
Pavadinimas Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/BcmGXFtynY
Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
našlaitis, našlaitė, našlaičių, našlaičiai, našlaičio, našlaitės, šalpos, pensija, pensijos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar prašymą pateikia registruotu laišku.
2. Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus dokumentus prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
3. Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu. Atsisakius skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją, kartu su pranešimu pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija, asmeniui grąžinami jo pateikti dokumentai.
PAS3011
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-09-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems