Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Šalpos pensijų skyrimas
Teisę gauti šalpos neįgalumo ir šalpos senatvės pensiją turi:
1. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas.
2. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų).
3. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, sukakę senatvės pensijos amžių ar netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus nuo vaikystės.
4. Motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių arba netekusios 60 procentų ir daugiau darbingumo.
5. Asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (po 24 metų sukakties).
6. Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys.
(5 ir 6 punktuose nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra asmenys, privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, nėra ūkininkai ar jų partneriai, pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą).
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotinį).
Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas sprendimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu kreipiamasi dėl šalpos pensijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui,- jo gimimo faktą patvirtinantis dokumentas.
3. Vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma.
5. Kompetentingos institucijos ar įstaigos pažyma, kad pensijos ar pensijų išmokos nėra paskirtos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti.
6. Socialinės globos, švietimo ar slaugos ligoninės (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokį išlaikymą asmuo gauna socialinės globos įstaigoje, švietimo įstaigoje arba iš kokių lėšų slaugos ligoninėje teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo paslaugos.
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (jeigu išmoką pageidaujama gauti per banką).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ana Sudžiuvienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37037423062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ana.sudziuviene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alma Bakšienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37037425605
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alma.baksiene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar prašymą pateikia registruotu laišku.
2. Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus dokumentus prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
3. Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu. Atsisakius skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją, kartu su pranešimu pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija, asmeniui grąžinami jo pateikti dokumentai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas prašymas ir reikiami dokumentai. Prašymo forma pridedama.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia adresu (www.spis.lt).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas gauna pranešimą el. būdu apie priimtą sprendimą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE/uJBooBJlvE
Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas  Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
Pavadinimas Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/BcmGXFtynY
Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Šalpa, šalpos pensija, šalpą, pensijos, pensija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
alpos-kompensaciju-prasymas.doc alpos-kompensaciju-prasymas.doc
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar prašymą pateikia registruotu laišku.
2. Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus dokumentus prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
3. Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui raštu. Atsisakius skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją, kartu su pranešimu pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką ar tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija, asmeniui grąžinami jo pateikti dokumentai.
PAS3010
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-09-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems