Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052322222
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Sąnario endoprotezo skyrimas

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) centralizuotai perka ir nemokamai skiria sąnarių endoprotezus asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji). Jei apdraustajam turi būti atliekama sąnario endoprotezavimo operacija ir jis sutinka operuotis, konsultaciją suteikęs gydytojas ortopedas traumatologas užpildo Prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą formą ir registruoja šį prašymą Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje (toliau - EVIS) pagal jų pateikimo VLK datą. VLK per 10 darbo dienų nuo apdraustojo įrašymo į jo pasirinktos ASPĮ eilę dienos išsiunčia asmeniui paštu pranešimą apie įrašymą į eilę. VLK priėmus sprendimą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuoja apdraustąjį registruotu paštu. VLK priėmus sprendimą neskirti kompensuojamojo sąnario endoprotezo, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos paštu informuoja apdraustąjį, nurodydama tokio sprendimo priežastis.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paskirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prireikus:
1. Laisvos formos prašymas pakeisti gydymo įstaigą;
2. Laisvos formos prašymas atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją;
3. Laisvos formos prašymas pakartotinai įtraukti į eilę pagal pirminio prašymo datą;
4. Laisvos formos prašymas atnaujinti kontaktinius duomenis.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Petrėtienė
Pareigos: VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052364130
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052364111
El. paštas: ruta.petretiene@vlk.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BE285E788B2/GupHAhndar
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
2.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas 3. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb6fc510427511e6a8ae9e1795984391
3.	VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ 3. VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Jei apdraustajam turi būti atliekamos dvi (ar daugiau) sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno numatomo implantuoti kompensuojamojo sąnario endoprotezo turi būti teikiamas atskiras prašymas. Visi dėl to paties apdraustojo pateikti prašymai registruojami EVIS vienu metu, bet į eilę apdraustasis įtraukiamas tik dėl vieno iš jam reikiamų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo. Dėl kito sąnario endoprotezo skyrimo apdraustasis įrašomas į eilę ne anksčiau kaip po 6 mėnesių (jei operacija turi būti atliekama skubos tvarka, ši nuostata netaikoma).
Apdraustieji, laukiantys suplanuotos sąnario endoprotezavimo operacijos, gali patys pasitikrinti savo vietą eilėje ir sužinoti kitą jiems svarbią informaciją VLK interneto svetainės www.vlk.lt skiltyje „Apie eiles“. Reikia pasirinkti eilutę „Pasitikrinkite savo vietą sąnarių endoprotezų eilėje“, nurodytuose laukeliuose įrašyti savo asmens kodą ir prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą registracijos numerį: http://evs.vlk.lt/VlkEvsIsPublicPortal/.
ASPĮ keitimas:
apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jo įrašymą į eilę, bet pageidaujantis pasirinkti kitą ASPĮ, turi pateikti VLK laisvos formos prašymą dėl gydymo įstaigos pakeitimo. VLK, gavusi apdraustojo prašymą įrašyti jį į kitos jo pasirinktos ASPĮ eilę, per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įrašo jį į naujai pasirinktos ASPĮ apdraustųjų, laukiančių sąnario endoprotezo skyrimo, eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASPĮ eilę datą. Apdraustajam išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į eilę kitoje jo pasirinktoje ASPĮ.
Sąnario endoprotezavimo operacijos atidėjimas :
apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jam skirtą sąnario endoprotezą, turi teisę vieną kartą atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją ne daugiau kaip 1 metams. Apdraustasis, norėdamas atidėti operaciją, turi raštu kreiptis į VLK ir pateikti laisvos formos prašymą dėl operacijos atidėjimo.
Jei kompensuojamasis sąnario endoprotezas skiriamas pirmą kartą ir apdraustasis nesuderina operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad jis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas 1 metams.
Apdraustojo vieta ASPĮ laukimo eilėje arba jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas jo prašymu kitam apdraustajam neperleidžiamas ir iš vienos ASPĮ į kitą nepervežamas, jis eilės tvarka atitenka kitam apdraustajam, įrašytam į eilę toje pačioje ASPĮ.
Pakartotinis sąnario endoprotezo skyrimas:
apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASPĮ eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise apdraustasis gali pasinaudoti 1 metų laikotarpiu, skaičiuojamu nuo VLK pranešime apie kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimą nurodyto termino, per kurį pacientas su ASPĮ turėjo suderinti šios operacijos datą, paskutinės dienos.
Norėdamas būti pakartotinai įrašytas į pasirinktos ASPĮ eilę, apdraustasis tiesiogiai arba paštu pateikia VLK laisvos formos prašymą grąžinti jį į pasirinktos ASPĮ eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą. VLK, gavusi apdraustojo prašymą grąžinti jį į eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įtraukia apdraustąjį į jo pasirinktos ASPĮ eilę ir apie tai paštu informuoja apdraustąjį.
Išbraukimas iš laukimo eilės:
jei apdraustasis per nustatytą terminą nesikreipia dėl jo grąžinimo į eilę arba, pakartotinai gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, jis yra išbraukiamas iš kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilės.
Apdraustojo informavimas:
apdraustasis, pakeitęs gyvenamąją vietą, apie tai turi raštu informuoti VLK, pateikdamas laisvos formos prašymą atnaujinti kontaktinius duomenis.

Raktažodžiai
Kompensuojamasis sąnario endoprotezas, endoprotezo skyrimas, sąnario skyrimas, sąnario endoprotezas
PAS32930
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-01-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems