Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šilutės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šilutės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Šilutės rajono savivaldybė
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 41 79266
Fakso nr.
+370 4 41 51517
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Savivaldybės būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau – Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

1) kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

2) kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

3) kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

4) kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

5) kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;

6) kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

7) atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:

1) kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

2) būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

3) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

4) būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Sudaroma Savivaldybės būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pirkimo-pardavimo sutartis. Raštas apie atsisakymą parduoti savivaldybės būstą, pagalbinės paskirties ūkio pastatus ir jų dalis, nurodant atsisakymo priežastis.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Privatizuojant Savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus pagal Lietuvos Respublikos paramosbūstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalį, pateikia prašymą, kuriame nurodoma savivaldybėsbūsto adresas, jų bendras naudingas plotas, naudojimosi šiomis patalpomisteisinis pagrindas (nuomos sutartis, seniūnijos pažyma ar kitoks dokumentas).Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai: asmens (asmenų) asmens tapatybėskortelės ar pasų kopijos; dokumentai patvirtinantys teisę privatizuoti savivaldybės būstą pagal nurodytąjį įstatymą, notariškai patvirtintas nuomininko šeimosnarių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis (jeiyra pilnamečių vaikų).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ūkio skyriaus Turto poskyris
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044179258
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aukse.rupainiene@silute.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Savivaldybės administracija atlieka privatizuojamų gyvenamųjų patalpų vertinimą, surašo parduodamo turto įkainojimo aktą. Su įkainojimo aktu pareiškėjas supažindinamas pasirašytinai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas, kuriame nurodoma:
- pageidaujamų pirkti gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų dalių paskirtis, adresas, jų bendras naudingas plotas ir kiti individualūs požymiai,
- naudojimo šiomis patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutarties ar kitokiu pagrindu),
-informacija, kurio (ar kurių) pilnamečio šeimos nario vardu bus sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
Lietuvos Respublikos  paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Pavadinimas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T1-1098 ,,Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“.
Nuoroda http://www.infolex.lt/silute/Default.aspx?Id=3&DocId=44044
Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T1-1098 ,,Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T1-1098 ,,Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo“.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Būsto pardavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Savivaldybės administracija atlieka privatizuojamų gyvenamųjų patalpų vertinimą, surašo parduodamo turto įkainojimo aktą. Su įkainojimo aktu pareiškėjas supažindinamas pasirašytinai.
PAS20500
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-06-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems