Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031555111
Fakso nr.
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimas
Asmens prašymas dėl savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį).
Asmuo apie sprendimą dėl suderinimo yra informuojamas paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ir aplinkos darbai; Komunalinio ūkio paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Administracijos direktoriaus įsakymas dėl diegimo sąlygų suderinimo arba motyvuotas atsisakymas suderinti sąlygas (pateikiamas raštu)
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas derinti Alytaus miesto savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygas.
2. Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos sąlygos (2 egz.).
3. Sutarties su gamintojais ir importuotojais arba jų įsteigta organizacija kopija, jei papildančią atliekų surinkimo sistemą diegia atliekas tvarkanti įmonė, kuriai gamintojai ir importuotojai sutartiniais pagrindais paveda eksploatuoti jos diegiamą papildančią atliekų surinkimo sistemą.
4. Leidimo ir (ar) licencijos, suteikiančios teisę operatoriui verstis atliekų surinkimo veikla, kopija.
5. Dokumentas, įrodantis, kad įvykdyti operatoriaus įsipareigojimai, susiję su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
6. Dokumentas, įrodantis, kad įvykdyti operatoriaus įsipareigojimai, susiję su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą aas2-juridinio-asmens-prasymo-forma-2-versija.doc
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  aas2-juridinio-asmens-prasymo-forma-2-versija.doc aas2-juridinio-asmens-prasymo-forma-2-versija.doc
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasmutė Paužienė
Pareigos: Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031555117
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031555191
El. paštas: rasmute.pauziene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas (juridinis asmuo).
2. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas prašymas ir reikalingi dokumentai.
3. Atsakingas skyriaus specialistas sukviečia Komisiją ir parengia susitikimo protokolą.
4. Atsakingas skyriaus specialistas rengia direktoriaus įsakymo projektą,
kuriuo tvirtinami komisijos sprendimai.
5. Atsakingas skyriaus specialistas rengia atsakymo raštą.
6. Raštas siunčiamas sistemos diegėjui bei UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui. Prie rašto yra pridedamos suderintos (patvirtintos administracijos direktoriaus
įsakymu) diegimo sąlygos.

Pastaba. Jei priimtas sprendimas nederinti diegimo sąlygų (neigiamo atsakymo atveju), informuojama apie atsisakymo derinti priežastį, trūkumus, kuriuos pildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjas turėtų pašalinti prieš teikdamas naują prašymą derinti diegimo sąlygas. Papildančios atliekų surinkimo
sistemos diegėjas, pašalinęs nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti prašymą derinti diegimo sąlygas.


Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas ir reikalingi dokumentai
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-16 įsakymas Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.2DFD6F57622C
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-16 įsakymas Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-16 įsakymas Nr. D1-232 „Dėl Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų derinimo su savivaldybėmis taisyklių patvirtinimo“

Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimas Nr. T-196 „Dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis“.
Nuoroda http://www.ams.lt:8080/va/DefaultLite.aspx?Id=3&amp;amp;amp;amp;amp;DocId=20760
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimas Nr. T-196 „Dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis“.<br/> Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimas Nr. T-196 „Dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis“.

Pavadinimas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27sprendimas Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“.
Nuoroda http://www.ams.lt:8080/va/Default.aspx?Id=3&amp;amp;amp;amp;amp;DocId=35447
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27sprendimas Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27sprendimas Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus derinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygas nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Sprendimai dėl prašymų derinti diegimo sąlygas tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą derinti diegimo sąlygas pateikęs papildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjas.
Jei priimtas sprendimas nederinti diegimo sąlygų, informuojama apie atsisakymo derinti sąlygas priežastis, trūkumus, kuriuos papildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjas turėtų pašalinti, prieš teikdamas naują prašymą derinti diegimo sąlygas.
Papildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjas pašalinęs nurodytus trūkumus, gali pakartotinai pateikti prašymą derinti diegimo sąlygas.
Suderintų (administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų) diegimo sąlygų vienas egzempliorius grąžinamas papildančios atliekų surinkimo sistemos diegėjui, kitas egzempliorius raštu pateikiamas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui.
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (kuriam Alytaus miesto savivaldybės taryba 2006-10-26 sprendimu Nr. T-196 yra pavedusi administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) ir sistemos diegėjas, kurio suderintos papildančios atliekų surinkimo sistemos diegimo sąlygos, sudaro sutartį.
Suderintos (administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos) papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos yra pridedamos prie sutarties ir yra neatskiriama jos dalis.
Raktažodžiai
Komunalinės atliekos, atliekų tvarkymo sistemos
PAS3422
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems