Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37045154101
Faksas
+37045154130
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti Savivaldybės turtą laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį arba atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui. Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas turtas turi būti įtrauktas į panaudai perduodamo turto sąrašą.

Savivaldybės turtas gali būti perduodamos panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis šiems subjektams:
1. biudžetinėms įstaigoms;
2. viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybių institucija, viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
3. socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
4. asociacijoms, labdaros ir paramos fondams;
5. politinėms partijoms;
6. kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.


2-6 punktuose nurodytiems subjektams Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais, jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:
- subjektas pagrindžia, kad pagal panaudos sutartį prašomas suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai, dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;
- asociacija, labdaros ir paramos fondas ar politinė partija neturi nuosavybės teise priklausančio ar pagal panaudos sutartį perduoto laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis nekilnojamojo turto Savivaldybėje;
- subjektas pagrindžia, kad jo veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai.

4-6 punktuose nurodytiems subjektams Savivaldybės turtas gali būti perduodamas panaudos pagrindais ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas ir kvietimas atvykti pasirašyti panaudos sutartį pateikiamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
1. Sprendimas dėl panaudos sutarties atnaujinimo ir kvietimas atvykti pasirašyti atnaujintą panaudos sutartį arba pranešimas apie savivaldybės turto nesuteikimą pagal panaudos sutartį;
2. Sprendimas dėl savivaldybės turto suteikimo pagal panaudos sutartį ir kvietimas atvykti pasirašyti panaudos sutartį arba pranešimas apie panaudos sutarties neatnaujinimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku:

1. Laisvos formos prašymą;
2. Jei kreipiasi biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, prašyme nurodo prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo paskirtį (tikslą);
3. Jei kreipiasi socialinės įmonės statusą turintys juridiniai asmenys, asociacijos, politinės partijos, labdaros ir paramos fondai ar kiti subjektai, pateikia:
3.1. Įstatų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.2. Pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopiją (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);
3.3. Prašyme reikia įrašyti sakinį, kuriuo patvirtinimą, kad organizacija neturi Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise ar panaudos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto (kitiems subjektams netaikoma).
4. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu – jo kopiją).

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

1. laisvos formos elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);
2. Jei kreipiasi biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos, prašyme nurodo prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo paskirtį (tikslą);
3. Jei kreipiasi socialinės įmonės statusą turintys juridiniai asmenys, asociacijos, politinės partijos, labdaros ir paramos fondai ar kiti subjektai, pateikia:
3.1. Įstatų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
3.2. Pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopiją (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims);
3.3. Prašyme reikia įrašyti sakinį, kuriuo patvirtinimą, kad organizacija neturi Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise ar panaudos pagrindais valdomo nekilnojamojo turto (kitiems subjektams netaikoma).
4. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3899-prasymo-forma_suteikimas.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3899-prasymo-forma_suteikimas.docx pas3899-prasymo-forma_suteikimas.docx
Prašymas
Pavadinimas Prašymas
Nuoroda į formą pas3899-prasymo-forma_atnaujinimas.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymas Prašymas pas3899-prasymo-forma_atnaujinimas.docx pas3899-prasymo-forma_atnaujinimas.docx
Prašymas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Antanavičienė
Pareigos: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37045154114
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dokumentai@pasvalys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D5496D69DF98
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
PAS3899
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems