Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašą
Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), kurie neturi finansinės galimybės pasinaudoti valstybės remiamu kreditu, bet turi teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.
Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys ir šeimos: kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių: asmens be šeimos: pajamos – 32 VRP*, turtas** – 56 VRP*;
dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 63 VRP*; turtas** – 112 VRP*; keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 19 VRP*vienam asmeniui turtas**–56VRP*, jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų; jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.
Socialinio būsto nuomai sudaromi šie sąrašai:
1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašoma šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų;
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas;
3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu turi teisę į socialinio būsto nuomą.
4. Neįgaliųjų (asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis), asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytus sąrašus;
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.

* VPR (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 102 eurai;
** deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose
Prašymas gali būti pateiktas asmeniška i(tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai), paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą.
Informacinis lapelis, kuris įregistravus prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, įteikiamas asmeniui.
Šeimas ir asmenis Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) registruoja paslaugos teikėjas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pareiškėjas prašantis įtraukti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašą, gauna informacinio pobudžio atsakymą apie įtraukimą į sąrašus arba neitraukimą į sąrašą nurodant priežastį.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu nustatytos formos prašymą;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopiją;
pilnamečių šeimos narių asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
Jei reikia, neįgalumą, našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
Pažymas iš seniūnijos, kurioje deklaruota asmens gyvenamoji vieta:
apie asmens (visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
apie šeimos sudėtį.
Pastaba. Savivaldybė, gavusi asmens (šeimos atveju—visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją iš VĮ Registrų centro apie asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, ir deklaruotą gyvenamąją vietą gauna pati.
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t. y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ieva Varpučanskaitė
Pareigos: Turto valdymo skyrius vyr. specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065649978
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ieva.varpucanskaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Norvaišienė
Pareigos: Turto valdymo skyrius vyr. specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065649978
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.norvaisiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Informacinis lapelis, kuris įregistravus prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, įteikiamas asmeniui jo pageidaujamu būdu: asmeniškai, per paštą ar per e. pristatymas informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
1.  Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. kovo 31 d. Nr. T1-98
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cae8a220186011e79800e8266c1e5d1b
 Mažeikių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. kovo 31 d. Nr.  T1-98  Mažeikių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2017 m. kovo 31 d. Nr. T1-98
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D4A66ACB9F97
Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas  Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas
Pavadinimas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/9b8be100df5411e48b678a6bad30f55f
Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195
Pastabos
Jei yra pareiškėjo, o šeimos atveju ir pilnamečių šeimos narių sutikimai, Savivaldybės tarnautojas iš Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų gaus informaciją ir dokumentus, reikalingus prašymui išnagrinėti ir administracinei paslaugai suteikti. 6 eilutėje nurodyti dokumentai ir informacija susijusi su paslaugos teikimu.
Raktažodžiai
Socialinio būsto nuoma.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.doc schema.doc
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Informacinis lapelis, kuris įregistravus prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, įteikiamas asmeniui jo pageidaujamu būdu: asmeniškai, per paštą ar per e. pristatymas informacinę sistemą.
PAS4707
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-04-10
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems