Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Skirti neįgaliajam techninės pagalbos priemonę arba šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis - tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).
Teisę gauti techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat užsieniečiai, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones. Daugiau papildomos informacijos apie paslaugą galima rasti http://www.socpaslaugos.lt/?pid=28
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių globėjas) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemones Socialinių paslaugų tarnyboje Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai, padedant priimančiam dokumentus specialistui, užpildo prašymą - paraišką gauti socialines paslaugas formas (pagal poreikį formos nuo SP-10(1) iki SP10(10), taip pat pateikia formoje nurodytus priedus, bei kitus dokumentus arba užpildytą atitenkamą prašymo formą su pridedamais pateikia paštu ar per pasiuntinį ar elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu zivile.zilyte@gmail.com, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.
Paslaugos užsakymui formas galima rasti naudojantis Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Socialinių paslaugų tarnybą, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
Dėmesio! Prisijungimui prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt reikia naudotis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.)
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriami neįgaliajam techninės pagalbos priemonė arba šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.).
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba kartotinai, pasikeitus asmens sveikatos būklei).
5. Neįgaliojo pažymėjimas, invalidumo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ir ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, tualetinę kėdę, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Pareigos: Živilė Petkevičienė, socialinė darbuotoja techninės pagalbos priemonėms teikti
Telefonas: +37044320139
Mobilusis telefonas: +37065205124
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zivile.zilyte@gmai.com
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas prašymo formą gali pildyti Socialinių paslaugų tarnyboje arba parsisiųsti iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt/, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugą teikiantis darbuotojas
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Techninė techninės pagalbos priemonę pristatoma su pareiškėju sutartu būdu.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pildomos atitinkamos pagal poreikį prašymų formos. Paslaugos aprašymo rengimo metu https://www.spis.lt/ buvo publikuojama 10 prašymo formų. Bendradarbiaujant su koordinuojančiu techninių pagalbos priemonių teikimą specialistu, atskiriems atvejams gali būti pateikiami ir kitokie prašymo variantai.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt/ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas parsisiunčia ir užpildo reikiamą prašymo formą.
3. Prašymas pateikiamas ne per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). Toliau paslaugos gavėjas ir paslaugos teikėjas dėl paslaugos suteikimo bendradarbiauja ne elektroniniu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-10-07 įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.EE95A2A87EEF
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-10-07 įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-10-07 įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.199156E4E004
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimas
„Dėl biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos nuostatų patvirtinimo“


SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO2017 m. vasario 24 d. Nr. T1-42
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5eb3d812fd7e11e6ae41f2dbc54c44ce?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=e1ef61d4-4707-414b-a5f3-e176cae93059
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimas<br/>„Dėl biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos nuostatų patvirtinimo“<br/><br/><br/> <br/><br/> <br/><br/>SPRENDIMAS<br/><br/>DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO<br/><br/> <br/><br/>2017 m. vasario 24 d. Nr. T1-42 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimas
„Dėl biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos nuostatų patvirtinimo“


SPRENDIMAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO2017 m. vasario 24 d. Nr. T1-42

Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BC20ABB451B4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
tpp-schema.docx tpp-schema.docx
Pareiškėjas prašymo formą gali pildyti Socialinių paslaugų tarnyboje arba parsisiųsti iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt/, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugą teikiantis darbuotojas
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Techninė techninės pagalbos priemonę pristatoma su pareiškėju sutartu būdu.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems