Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Skirti tikslinę kompensaciją pagal paveldėjimą

Tikslinės kompensacijos pagal paveldėjimą skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu pagal asmenų, turėjusių teisę gauti šias išmokas, buvusią gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam priklausė ir kurių jis dėl mirties negavo, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo turtas, kai jie pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, ir (arba) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamąjį Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu daiva.milinaviciene@mazeikiai.lt. arba per e. pristatymas informacinę sistemą; kreipiantis į seniūniją – seniūnijos teikiančio paslaugą specialisto el. adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/.

Dėmesio: užsakyti elektroninę slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo paslaugą, t. y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę gauti kompensaciją arba vienas iš tėvų (įtėvių), jei kreipiamasi dėl kompensacijos skyrimo vaikui. Elektroniniu būdu pateikti prašymą galima tik deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai. Dėl  tikslinėmis kompensacijos skyrimo pagal faktinę gyvenamąją vietą bei kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi globėjas arba rūpintojas) kreipkitės į šiame apraše nurodytus Savivaldybės administracijos paslaugų teikėjus, nustatyta tvarka.

Informacija apie sprendimą suteikiama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.)

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Mirties atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paskirta tikslinė kompensacija pagal paveldėjimą ar teikiamas motyvuotas atsisakymas dėl neskyrimo, arba paprašoma pateikti papildomą informaciją

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Tikslinei kompensacijai pagal paveldėjimą gauti: 1. Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu tikslinę kompensaciją pagal paveldėjimą prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, – dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją; jeigu kreipiasi užsienietis, – Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją);
3. Paveldėjimo teisės liudijimas, ir (arba) mirusįjį pergyvenusio sutuoktinio, pateikusio nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimas;
4. Paveldėtojo (-ų) asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vita Motuzaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044390676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vita.motuzaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rugilė Žalkauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Laižuvos seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37067951266
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rugile.zalkauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Tamašauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Mažeikių apyl. seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065618934
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.tamasauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Toma Paulauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Reivyčių seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37067799941
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: toma.paulauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Janina Jaremčiukienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Sedos seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065595969
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: janina.jaremciukiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Liseckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Šerkšnėnų seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061632958
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birute.liseckiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elena Ulskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Tirkšlių seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065544043
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: elena.ulskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Kaminskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Viekšnių seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37064182403
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.kaminskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasita Petrolevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Židikų seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069936071
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasita.petroleviciene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Joana Žiubikaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044390676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joana.ziubikaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba registruotu laišku arba per atstovą ar per e. pristatymas informacinę sistemą; 2. Paslaugos vykdytojas patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę. 3. Prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą; 4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, priima sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo; 5. Apie priimtą sprendimą skirti pensiją Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui; 6. Jeigu prie nurodyto prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėnesius nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti. Per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo nagrinėti prašymą priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija ir grąžinami jo pateikti dokumentai; 7. Už praėjusį mėnesį, iki einamojo mėnesio 25 dienos šalpos išmoka pervedama į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 8. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: asmeniškai įteikiant pranešimą, registruotu paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) https://www.spis.lt/ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus; 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).; 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo; 4. Pradedama mokėti kompensacija arba motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt/
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c
Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
Pavadinimas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 987/2009, NUSTATANČIO REGLAMENTO (EB) Nr. 883/2004 DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKĄ, 21 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.82CF79BA917B
 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 987/2009, NUSTATANČIO REGLAMENTO (EB) Nr. 883/2004 DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKĄ, 21 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB) Nr. 987/2009, NUSTATANČIO REGLAMENTO (EB) Nr. 883/2004 DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKĄ, 21 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
Pavadinimas ŠALPOS NEĮGALUMO PENSIJŲ, ŠALPOS SENATVĖS PENSIJŲ, ŠALPOS KOMPENSACIJŲ IR TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO VADOVAUJANTIS EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTAIS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-211
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c23487402f2411e78397ae072f58c508
ŠALPOS NEĮGALUMO PENSIJŲ, ŠALPOS SENATVĖS PENSIJŲ, ŠALPOS KOMPENSACIJŲ IR TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO VADOVAUJANTIS EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTAIS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-211 ŠALPOS NEĮGALUMO PENSIJŲ, ŠALPOS SENATVĖS PENSIJŲ, ŠALPOS KOMPENSACIJŲ IR TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO VADOVAUJANTIS EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO REGLAMENTAIS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-211
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BC20ABB451B4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas   Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“<br/><br/> Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“


Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Skirti i tikslinę kompensaciją pagal paveldėjimą, tikslinė kompensacija
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
skirti-tiksline-kompensacija-pagal-paveldejima-schema.docx skirti-tiksline-kompensacija-pagal-paveldejima-schema.docx
Paslaugos žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Socialinės paramos skyrių arba seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba registruotu laišku arba per atstovą ar per e. pristatymas informacinę sistemą; 2. Paslaugos vykdytojas patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę. 3. Prašymo gavimo dieną registruoja ir įteikia (jeigu prašymas gautas paštu, išsiunčia) informacinį lapelį, kuriame nurodo jų priėmimo datą; 4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, priima sprendimą skirti ar atsisakyti skirti šalpos išmoką per 10 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo; 5. Apie priimtą sprendimą skirti pensiją Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša pareiškėjui; 6. Jeigu prie nurodyto prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėnesius nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti. Per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pareiškėjui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo nagrinėti prašymą priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija ir grąžinami jo pateikti dokumentai; 7. Už praėjusį mėnesį, iki einamojo mėnesio 25 dienos šalpos išmoka pervedama į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 8. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: asmeniškai įteikiant pranešimą, registruotu paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą.
PAS32623
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems