Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Skirti transporto paslaugas
Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti paslaugą pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
Transporto paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašai rengiami ir tvirtinami atskirai kiekvienoje savivaldybėje, vadovaujantis teisės aktais.
Dėmesio: užsakyti elektroninę transporto organizavimo paslaugą, t. y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali asmuo, kuris turi teisę gauti transporto paslaugas arba vienas iš tėvų, jei kreipiamasi dėl paslaugų skyrimo nepilnamečiui asmeniui. Elektroniniu būdu pateikti prašymą galima tik deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai.
Mokomąjį prašymo pildymo filmuką žiūrėkite pagal šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=fVQrL4FG2f8.
Dėl transporto paslaugų skyrimo pagal faktinę gyvenamąją vietą ar kitais atvejais (pvz., kai dėl neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų kreipiasi globėjas arba rūpintojas) kreiptis Savivaldybės tarybos ir Socialinių paslaugų tarnybos nustatyta tvarka, Papildomai apie paslaugos teikimą galima sužinoti Socialinių paslaugų tarnybos interneto svetainės puslapyje http://www.socpaslaugos.lt/?pid=29
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių globėjas) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemones Socialinių paslaugų tarnyboje Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai, padedant priimančiam dokumentus specialistui, užpildo prašymą - paraišką gauti socialinę paslaugą, taip pat pateikia formoje nurodytus priedus, bei kitus dokumentus arba užpildytą atitenkamą prašymo formą su pridedamais dokumentais pateikia paštu ar per pasiuntinį ar elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu administratore@socpaslaugos.lt, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos užsakymui formas galima rasti naudojantis Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt arba galima toje sistemoje pateikti paslaugos užsakymą.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Socialinių paslaugų tarnybą, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą ar prisijungęs prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos.
Dėmesio! Prisijungimui prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt reikia naudotis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.)
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Teikiama transporto paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų arba pateikiama motyvuotas atsakymas dėl paslaugos neteikimo.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo norėdamas gauti transporto paslaugą turi pateikti šiuos dokumentus:
Prašymą - paraišką su visais priedais (SP-8 forma);
Gydymo įstaigos išduotą siuntimą;
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje);
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
Neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;
Pažymą apie asmens (šeimos) pajamas už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio pirmos dienos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Didžiulienė
Pareigos: Sociavinių paslaugų tarnybos socialinė darbuotoja bendrosioms paslaugoms teikti
Telefonas: +37044320139
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: administratore@socpaslaugos.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas prašymo formą gali pildyti Socialinių paslaugų tarnyboje arba parsisiųsti iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt/, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugą teikiantis darbuotojas:
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymą socialinėms paslaugoms gauti (SP-8)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie https://www.spis.lt/ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą ar prisijungęs prie SPIS.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.91609F53E29E
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas   Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
Pavadinimas Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.51F78AE58AC5
Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93
Pavadinimas Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D892F4364169
Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas  Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Pavadinimas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T1-168
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6d9da03f7d11e6a8ae9e1795984391
Asmens (šeimos) socialinių  paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų  skyrimo ir asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams  tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos  1 d. sprendimu  Nr. T1-168 Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T1-168
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BC20ABB451B4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Skirti transporto paslaugas neįgaliesiems
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Pareiškėjas prašymo formą gali pildyti Socialinių paslaugų tarnyboje arba parsisiųsti iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt/, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis.
Paslaugą teikiantis darbuotojas:
1. Priima ir registruoja prašymą,
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, per e. pristatymas informacinę sistemą
PAS5801
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-02-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems