Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui

Ši paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą vienkartinei išmokai gauti.

1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

2. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

3. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.

4. Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, nepriklausomai nuo to, ar jo gimimas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

6. Vienkartinė išmoka vaikui neskiriama, jeigu:

1) vaikas gimė negyvas;

2) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikino kitas sutuoktinis (sugyventinis);

3) kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamąjį Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu daiva.milinaviciene@mazeikiai.lt. arba per e. pristatymas informacinę sistemą; kreipiantis į seniūniją – seniūnijos teikiančio paslaugą specialisto el. adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos), naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/.

Informacija apie sprendimą suteikiama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar seniūniją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.)

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Vaiko gimimas; Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paskirta ir išmokėta vienkartinė išmoka. gimusiam ar įvaikintam vaikui

ar teikiamas motyvuotas atsisakymas dėl neskyrimo, arba paprašoma pateikti papildomą informaciją.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Atsižvelgiant į konkretų atveji, pateikiami Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodyti dokumentai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A1F3B14F0A00.
Visais atvejais:
•asmens, turinčio teisę gauti išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu;
•Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos gimusiam vaikui paskyrimo, įskaitant atvejus, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, būtina pateikti vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje ar šeimynoje, – dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), ir (ar) šeimynos registravimo dokumentą;
• Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, būtina pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti ir, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą;
• Banko sąskaita
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasą Tamašauskienę
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: +37044390670
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.tamasauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gina Žiaugienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: +37044390670
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gina.ziaugiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rugilė Žalkauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Laižuvos seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37067951266
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rugile.zalkauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tomą Paulauskienę
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Reivyčių seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37067799941
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: toma.paulauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Janina Jaremčiukienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Sedos seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065595969
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: janina.jaremciukiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutę Liseckienę
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Šerkšnėnų seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061632958
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birute.liseckiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elena Ulskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Tirkšlių seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065544043
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: elena.ulskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Kaminskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Viekšnių seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37064182403
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.kaminskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasita Petrolevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė (Židikų seniūnijoje)
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069936071
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasita.petroleviciene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugą teikiantis specialistas priima ir registruoja prašymą.
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Gyventojų registre patikrina besikreipiančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
4. SPIS sistemoje patikrina ar išmoka nebuvo išmokėta kitose savivaldybėse.
5. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
6. Išmoka pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje.
7. Informacija apie sprendimą suteikiama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar seniūniją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pildoma speciali prašymo forma išmokai gauti
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie https://www.spis.lt/ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Išmoka pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje.
5. Informacija apie sprendimą suteikiama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar seniūniją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas


Pavadinimas Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/SJZVBLQgix
Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai   Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Vienkartinė išmoka gimusiam ar įvaikintam vaikui
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
1. Paslaugą teikiantis specialistas priima ir registruoja prašymą.
2. Patikrina prašymą teikiančio asmens tapatybę.
3. Gyventojų registre patikrina besikreipiančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
4. SPIS sistemoje patikrina ar išmoka nebuvo išmokėta kitose savivaldybėse.
5. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti).
6. Išmoka pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje.
7. Informacija apie sprendimą suteikiama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją ar seniūniją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą arba prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS), https://www.spis.lt
PAS6825
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-04-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems