Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
Teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi:
1) Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas.
2) Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai.
3) Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti 2 punkte.
4) Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama/ neskiriama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl kompensacijos asmuo Palangos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyriui pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas, o kreipiantis dėl slaugos išlaidų kompensacijos – specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymas, patvirtinančias, kad nedarbingam ar iš dalies darbingam asmeniui, netekusiam 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
5. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos pažymą, jeigu asmuo (neatsižvelgiant į jo amžių), kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, apgyvendintas ar slaugomas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37046048720
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: srs@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo grafinė veiksmų schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Patvirtintos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų 1994-11-29 įstatymas Nr. I-675
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=473878
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų 1994-11-29 įstatymas Nr. I-675 Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų 1994-11-29 įstatymas Nr. I-675
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-29 nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/eXeHahHEeG
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-29 nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-29 nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
kompensacija, kompensuoti, tikslinė kompensacija, slauga, priežiūra (pagalba)
PAS3037
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems