Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Socialinė parama mokiniams
Teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti turi mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas, jeigu vidutinės pajamos (toliau – VRP) vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžiai (išimtiniais atvejais, nustatytais savivaldybės tarybos, kai pajamos mažesnės kaip 2 VRP dydžiai – turi teisę į nemokamą maitinimą).
Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
gauta socialinė parama
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, užpildydamas prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą, ir prideda reikalingus dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2 Vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus) arba kompetentingos institucijos dokumentą (dokumentus), patvirtinantį gimimo faktą.
3 Ištuokos ir (ar) mirties liudijimą, arba kompetentingos institucijos dokumentą (dokumentus), patvirtinantį ištuokos ar mirties faktą.
4 Neįgaliojo pažymėjimą, jeigu vaikas ar (ir) vaiko tėvai (vienas iš vaiko tėvų) yra neįgalūs.
5 Kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu, jeigu vienas iš vaiko tėvų atlieka bausmę, sulaikytas, suimtas, paieškomas ar pripažintas nežinia kur esančiu.
6. Pažymas (dokumentus) apie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37046048719
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: srs@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žiūrėti schemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006-06-13 įstatymas Nr. X-686
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463902
 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006-06-13 įstatymas Nr. X-686  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 2006-06-13 įstatymas Nr. X-686
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-13 „Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams, nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos“
Nuoroda http://192.168.62.54/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=24902
Palangos miesto savivaldybės 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-13 „Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams, nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos“ Palangos miesto savivaldybės 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-13 „Dėl kreipimosi socialinės paramos mokiniams, nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
socialinė parama, mokiniai
PAS2426
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems