Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Socialinės pašalpos skyrimas
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1) Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2) Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas.
3) Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo, arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų bendrai gyvenančių asmenų vienam asmeniui per mėnesį; antram asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį; trečiam ir paskesniems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp VRP vienam asmeniui ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam asmeniui per mėnesį.
Asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių, socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų, gaunantiems socialinę pašalpą nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – 30 procentų, nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių – 40 procentų, nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – 50 procentų, o gaunantiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių vienam gyvenančiam asmeniui ir vaikų neauginantiems asmenims šiuo atveju socialinė pašalpa bendra įstatyme nustatyta tvarka neskiriama.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikta socialinė parama
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl socialinės pašalpos asmuo Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui (priklausomai nuo aplinkybių) pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
4. Santuokos, ištuokos, vaiko gimimo, mirties liudijimus.
5. Kompetentingų institucijų pažymas (dokumentus) apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitas pažymas (dokumentus), patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą.
6. Ieškinį dėl tėvystės nustatymo, vaiko išlaikymo priteisimo ar dokumentus, patvirtinančius, kad tėvystė vaikui nebuvo nustatyta ir išlaikymas nebuvo priteistas.
7. Kompetentingos institucijos dokumentus apie asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
8. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą.
9. Kompetentingų institucijų pažymas apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu.
10. Pažymą (dokumentus) apie gaunamas socialinės globos paslaugas globos įstaigose.
11. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gydymo stacionare trukmę arba turimą nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą.
12. Pažymą apie asmens atliekamą privalomąją karo tarnybą.
Visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba arba pateikiami patvirtinti dokumentų vertimai.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37046048719
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: srs@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos atlikimo būtinų veiksmų schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461758&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675 Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 2003-07-01 įstatymas Nr. IX-1675
Pavadinimas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“
Nuoroda http://192.168.62.54/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=24873
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“ Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Socialinė pašalpa
PAS3024
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems