Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Socialinės pašalpos skyrimas
Pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turtą ir pajamas.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.
3. Dokumentas, suteikiantis ES valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra LR gyventojų registre.
5. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.
6. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaiko(ų) išlaikymą.
7. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų.
8. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba gyvenančio asmens pajamas.
9. Asmeninės sąskaitos banke rekvizitai.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas SP5 ir SP9 paslaugos prasymas-1.docx
Nuoroda į formą sp5-ir-sp9-paslaugos-prasymas-1.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
SP5 ir SP9 paslaugos prasymas-1.docx SP5 ir SP9 paslaugos prasymas-1.docx sp5-ir-sp9-paslaugos-prasymas-1.docx sp5-ir-sp9-paslaugos-prasymas-1.docx
SP5 ir SP9 paslaugos prasymas-1.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Ničajienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: rima.nicajiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Lisauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556668
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: vida.lisauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Kazlauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031556667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: virginija.kazlauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Gutauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: danute.gutauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danute Bujakauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: danute.gutauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elena Rudnickienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: elena.rudnickiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Vansauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: +37031556668
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: ausra.vansauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Petrauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556665
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: lina.petrauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gražina Kiguolienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: grazina.kiguoliene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Sredzinskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556665
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: daiva.sredzinskiene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Interesantas (fizinis asmuo) pateikia prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas per SPIS Gyventojų registrą ir kitus registrus patikrina asmens duomenis.
3. Paskirta išmoka pervedama į nurodytą sąskaitą, asmeniui įteikiamas informacinis lapelis.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo informacinėje sistemoje SPIS užpildo prašymą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/0735bb00e50011e4a4809231b4b55019
1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems  gyventojams įstatymas.<br/> 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.

Pavadinimas 2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimas Nr. T-160 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3EEE59417F13
2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimas Nr. T-160 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“. 2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimas Nr. T-160 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“.
Pastabos
Pašalpos teikimo atvejai:
1. Socialinė pašalpa skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimas turtas neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, pajamos per mėnesį neviršija valstybės nustatyto remiamų pajamų dydžio (šiuo metu valstybės remiamos pajamos vienam asmeniui 122 EUR) bei atitinka įstatymo nustatytas sąlygas.
2. Socialinės pašalpos dydis: pirmam asmeniui – 100 % , antram asmeniui – 80 % , trečiam ir paskesniems asmenims – 70 % skirtumo tarp VRP dydžio ir vidutinių pajamų per mėnesį.
3. Praėjus 3 mėnesiams nuo sprendimo priėmimo asmuo turi pakartotinai kreiptis į instituciją dėl socialinės pašalpos skyrimo.
Raktažodžiai
Socialinė pašalpa, skyrimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sp5-ir-sp9-paslaugos-prasymas-1.docx sp5-ir-sp9-paslaugos-prasymas-1.docx
1. Interesantas (fizinis asmuo) pateikia prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas per SPIS Gyventojų registrą ir kitus registrus patikrina asmens duomenis.
3. Paskirta išmoka pervedama į nurodytą sąskaitą, asmeniui įteikiamas informacinis lapelis.
PAS3024
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems