Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Skirti laidojimo pašalpą

Pašalpa mokama mirus: 1) Lietuvos Respublikos piliečiams; 2) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikoje ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; 3) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; 4) Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, kuriems Lietuvos Respublikoje buvo suteiktas pabėgėlio statusas. 5) asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas; 6) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai; 7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje; 8) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje; 9) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens, turinčio šį nustatytą statusą, vaikas gimsta negyvas. Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui ar kitam laidojančiam asmeniui.

Pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis. Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens -medicininio mirties liudijimo (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - medicininio perinatalinės mirties liudijimo) išrašymo data). Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo turi kreiptis į Socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šios teisės atsiradimo dienos. Prašymai tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus pateikiami Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje Mažeikiuose, Stoties g. 18, Socialinės paramos skyriaus 104 kabinetą darbuotojams, atsakingiems už paslaugos teikimą, atsiuntus prašymą ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, elektroniniu paštu elektroninio pašto adresu vita.motuzaite@mazeikiai.lt, joana.ziubikaite@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, ar pateikiant paslaugos užsakymą per Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), https://www.spis.lt/. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Mirties atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paskirta laidojimo pašalpa arba motyvuotu raštu praneša apie pašalpos nemokėjimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).
3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Kai laidoja laidojimo paslaugas teikianti įmonė, papildomai pateikia įmonės vadovo įgaliojimą įmonės darbuotojui tvarkyti dokumentus pašalpos gavimui.
5. Pašalpos gavėjo sąskaita Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vita Motuzaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044390676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vita.motuzaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Joana Žiubikaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044390676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joana.ziubikaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugą teikiantis darbuotojas 1. Priima ir registruoja prašymą, 2. Patikrjna prašymą teikiančio asmens tapatybč. 3. Gyventojų registre patikrina mirusio asmens ir laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 4. SPIS sistemoje patikrina ar laidojimo pašalpa nebuvo išmokėta kitose savivaldybėse. 5. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti). 6. Laidojimo pašalpa pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje. 7. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas laidojimo pašalpai gauti, SP-5 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie https://www.spis.lt/ per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Laidojimo pašalpa pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.12977CB93B03
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BC20ABB451B4
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Laidojimo, laidojimas pašalpa
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Paslaugą teikiantis darbuotojas 1. Priima ir registruoja prašymą, 2. Patikrjna prašymą teikiančio asmens tapatybč. 3. Gyventojų registre patikrina mirusio asmens ir laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 4. SPIS sistemoje patikrina ar laidojimo pašalpa nebuvo išmokėta kitose savivaldybėse. 5. Įvertina pateiktus dokumentus, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą (patenkinti prašymą arba atmesti). 6. Laidojimo pašalpa pervedama į pareiškėjo prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos teritorijoje esančiuose bankuose ar kitose kredito įstaigoje. 7. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu: paštu, elektroniniu paštu, telefonu.
PAS6835
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems