Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Prašymas pagal nurodytą formą teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše arba per išorinę informacinę sistemą IS „Infostatyba“  www.planuojustatyti.lt .

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Specialieji reikalavimai statytojui išduodami prašymo pateikimo būdu, nebent pareiškėjas pageidauja kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodami specialieji architektūros reikalavimai arba pateikiamas motyvuotas prašymas pateikti papildomus dokumentus.

Pateikiamas neigiamas sprendimą dėl specialiųjų architektūros reikalavimų neišdavimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą ir dokumentus su duomenimis apie žemės sklypą ir statinį (statinių grupę) (toliau – statinys) pagal 1 priede nustatytą formą;
2. Projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
4. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir išduotų apsaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
5. Kitus dokumentus (nurodytus elektroninės paslaugos skiltyse).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valdas Gerika
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas: +37044398217
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: valdas.gerika@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti nustatytos formos paraišką bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti. Prašymas teikiamas per sistemą adresu www.planuojustatyti.lt
Asmenų prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, raštu, užpildyti pagal Savivaldybės interneto tinklalapyje www.mazeikiai.lt administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytą prašymų pateikimo tvarką ir formas, tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, faksu, Savivaldybės administracijos oficialiuoju elektroniniu paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (pateikiant el. a. savivaldybe@mazeikiai.lt ar administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytais prašymams teikti elektroniniu būdu elektroninio pašto adresais).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas ir papildomi priedai
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti nustatytos formos paraišką bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti. Prašymas teikiamas per sistemą adresu www.planuojustatyti.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.26B563184529
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391)<br/> Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391)

Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.9BC8AEE9D9F8
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FF1083B528B7
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FD474D5CE327
 Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas   Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.CC10C5274343
 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas  Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/1a1cd7a0d67e11e68d79c2033f194657
Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22<br/> Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22

Pavadinimas STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738<br/><br/> <br/><br/> STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas. Specialieji architektūros reikalavimai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
eigos-schema-2016.docx eigos-schema-2016.docx
Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti nustatytos formos paraišką bei pateikti kitus dokumentus, reikalingus paslaugai suteikti. Prašymas teikiamas per sistemą adresu www.planuojustatyti.lt
Asmenų prašymai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, raštu, užpildyti pagal Savivaldybės interneto tinklalapyje www.mazeikiai.lt administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytą prašymų pateikimo tvarką ir formas, tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, faksu, Savivaldybės administracijos oficialiuoju elektroniniu paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (pateikiant el. a. savivaldybe@mazeikiai.lt ar administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytais prašymams teikti elektroniniu būdu elektroninio pašto adresais).
PAS6069
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-02-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems