Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas
Išmoka skiriama asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis arba šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Kompensacija skiriama kartą per 6 metus iki 32 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau - kompensacijos), jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius (kai skiriama pačiam neįgaliajam) arba kai vienas iš tėvų turi vairuotojo pažymėjimą (kai skiriama už neįgalų vaiką).
Kompensacija skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo asmeniui specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos išdavimo dienos.
Dėl kompensacijos neįgalieji, gaunantys valstybines socialinio draudimo ir (ar) nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, Lietuvos Respublikos pirmojo ar antrojo laipsnių, pareigūnų ir karių valstybines pensijas, kompensacines išmokas teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, rentas buvusiems sportininkams, kreipiasi į SODROS teritorinį skyrių, neapdraustieji ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką - į Savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyrių Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Kompensacijų skyrimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami dokumentai, kai dėl kompensacijos kreipiasi suaugęs neįgalus asmuo:
1 Prašymas transporto išlaidų kompensacijai gauti (SP-7);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;
4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr.083-l/a);
5. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas;
6. Dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas;
7. Transporto priemonės registracijos liudijimas;
8. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją). Ši ataskaita nėra pateikiama, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
9. Jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, - automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas;
10. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Pateikiami dokumentai, kai dėl kompensacijos kreipiasi šeima, auginanti neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis:
1 Prašymas transporto išlaidų kompensacijai gauti (SP-7);
2. Vieno iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuriems paskirta nuolatinė vaiko globa (rūpyba) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas;
4. NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
5. Neįgalaus vaiko gimimo liudijimą;
6. Dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas;
7. Transporto priemonės registracijos liudijimas;
8. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją). Si ataskaita nėra pateikiama, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
9. Jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, - automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas;
10. Teismo sprendimą ar tėvų susitarimą, kuriuo nustatoma neįgalaus vaiko gyvenamoji vieta.
11. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 844460678
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Aprašymas įtraukiamas į Telšių rajono savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pildoma forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. Al-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.975FE8F06629/bTCXxeEGWb
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. Al-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. Al-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė. Specialistas teikiantis paslaugą įsitikina asmens tapatybe ir suteikia visą informaciją apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį, patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai ir informacija nurodyti 6 ir 7 punktuose.
Raktažodžiai
automobilių įsigijimo
PAS3665
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-08-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems