Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba), apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentas ar skyrius rajone pagal kompetenciją nagrinėja SPAV atrankos dokumentus, vertinimo apimties nustatymo dokumentus, vertinimo atskaitas ir planų, programų projektus ar teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir teikia išvadas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 nustatyta tvarka (toliau - Aprašas).
Prašymą ir dokumentus galima pateikti atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).
NVSC, vadovaudamasis Aprašo 1 priedu, pagal kompetenciją išnagrinėja atrankos dokumentą ir per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu organizatoriui pateikia išvadas dėl atrankos dokumento ir pasiūlymus dėl vertinimo ataskaitos apimties ir išsamumo, kai vertinimo subjektas siūlo vertinti planą ar programą.
NVSC išnagrinėja vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu pateikia organizatoriui išvadas apie šį dokumentą.
NVSC alieka savivaldybės arba vietovės lygmens plano ar programos vertinimą ir per 15 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos ir plano, programos projekto ar teritorijų planavimo dokumento sprendinių gavimo dienos, raštu apie tai pateikia organizatoriui išvadas.
Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
Atsakymas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išnagrinėta SPAV atrankos dokumento ir (arba) vertinimo apimties nustatymo dokumento, ir (arba) vertinimo ataskaita, ir pateiktos išvados.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymą išnagrinėti SPAV atrankos dokumentą arba vertinimo apimties dokumentą, arba vertinimo ataskaitą ir plano, programos projektą ar teritorijų planavimo dokumento sprendinius, ir pateikti išvadą.
2. SPAV atrankos dokumentą arba vertinimo apimties dokumentą, arba vertinimo ataskaitą ir plano, programos projektą ar teritorijų planavimo dokumento sprendinius.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Vytienė, NVSC Vilniaus departamentas
Pareigos: Patarėja, laikinai vykdanti Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37052649676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052649664
El. paštas: jolanta.vytiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Vlasovienė, NVSC Vilniaus departamento Šalčininkų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038051212
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038051212
El. paštas: vilma.vlasoviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidimantas Arasimavičius, NVSC Vilniaus departamento Širvintų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37038251518
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038251518
El. paštas: vidimantas.arasimavicius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Savickienė, NVSC Vilniaus departamento Švenčionių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038751568
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038751568
El. paštas: jolanta.savickiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Motiejūnienė, NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyrius
Pareigos: Vyriausioji specialistė laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37034051511
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034051511
El. paštas: vitalija.motiejuniene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alvydas Mirinavičius, NVSC Vilniaus departamento Trakų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37052855482
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052855482
El. paštas: alvydas.mirinavicius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Liubinaitė, NVSC Kauno departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37037331683
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037331680
El. paštas: asta.liubinaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Arbočienė, NVSC Kauno departamento Jonavos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37034960069
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034960069
El. paštas: jurgita.arbociene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Arbočienė, NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyrius
Pareigos: NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja, pavaduojanti Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėją
Telefonas: +37034652296
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034652296
El. paštas: jurgita.arbociene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ona Šulcienė, NVSC Kauno departamento Kėdainių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37034751648
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034751648
El. paštas: ona.sulciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Almiras Skiauteris, NVSC Kauno departamento Prienų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37031951162
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031951162
El. paštas: almiras.skiauteris@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jovita Endrikė, NVSC Kauno departamento Raseinių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042870313
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37042870313
El. paštas: jovita.endrike@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Kubilienė, NVSC Klaipėdos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37046410350
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046410335
El. paštas: rita.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Syminienė, NVSC Klaipėdos departamento Gargždų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37046452301
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046452301
El. paštas: ausra.syminiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Jociuvienė, NVSC Klaipėdos departamento Kretingos skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37044578990
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044578990
El. paštas: dalia.jociuviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Remigijus Kučiauskas, NVSC Klaipėdos departamento Palangos skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37046052092
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37046052092
El. paštas: remigijus.kuciauskas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roma Jovaišaitė, NVSC Klaipėdos departamento Šilutės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37044162173
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044162173
El. paštas: roma.jovaisaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Abromaitytė, NVSC Panevėžio departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyrias vedėja
Telefonas: +37045461081
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045596445
El. paštas: regina.abromaityte@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Kubilienė, NVSC Panevėžio departamento Pasvalio skyrius
Pareigos: NVSC Panevėžio departamento Biržų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Pasvalio skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37045134331
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045134483
El. paštas: rasa.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eugenijus Vilčinskas, NVSC Panevėžio departamento Kupiškio skyrius
Pareigos: NVSC Panevėžio departamento direktorius
Telefonas: +37045935388
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045935388
El. paštas: eugenijus.vilcinskas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pavlius Gaigalas, NVSC Panevėžio departamento Rokiškio skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37045871425
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045871425
El. paštas: pavlius.gaigalas@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasa Kubilienė, NVSC Panevėžio departamento Biržų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37045032590
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045032590
El. paštas: rasa.kubiliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Karalevičienė, NVSC Šiaulių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596374
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37041525475
El. paštas: jurate.karaleviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Rakauskienė, NVSC Šiaulių departamento Akmenės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042556916
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.rakauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Josana Motiejauskaite, NVSC Šiaulių departamento Joniškio skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042660313
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: josana.motiejauskaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Alma Mackevičienė, NVSC Šiaulių departamento Kelmės skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042751402
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alma.mackeviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Tamulionienė, NVSC Šiaulių departamento Pakruojo skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042161448
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danute.tamulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Stirblienė, NVSC Šiaulių departamento Radviliškio skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37042251985
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: loreta.stirbliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Bobrovienė, NVSC Utenos departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37038961941
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038961714
El. paštas: aida.bobroviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Sudeikienė, NVSC Utenos departamento Anykščių skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038159477
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038159477
El. paštas: danguole.sudeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Viškelienė, NVSC Utenos departamento Ignalinos skyrius
Pareigos: Vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Telefonas: +37038652436
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038652436
El. paštas: irena.viskeliene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vytautas Šakys, NVSC Utenos departamento Molėtų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37038352334
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038352334
El. paštas: vytautas.sakys@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ingrida Indriūnaitė, NVSC Utenos departamento Zarasų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37038552062
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038552062
El. paštas: ingrida.indriunaite@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Kazlauskienė, NVSC Alytaus departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031551182
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031551193
El. paštas: daiva.kazlauskiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrius Augustinavičius, NVSC Alytaus departamento Druskininkų skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37031360307
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031360307
El. paštas: andrius.augustinavicius@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalytė Nekraševičienė, NVSC Alytaus departamento Lazdijų skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37031851267
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031851267
El. paštas: dalyte.nekraseviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Agnė Visalgaitė, NVSC Alytaus departamento Varėnos skyriaus
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37031031494
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031031494
El. paštas: agne.visalgaite@nvstc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aušra Skripkaitienė, NVSC Marijampolės departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37034353332
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034353319
El. paštas: ausra.skripkaitiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Angelė Budrikevičienė, NVSC Marijampolės departamento Vilkaviškio skyrius
Pareigos: Vedėja
Telefonas: +37034252479
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034252514
El. paštas: angele.budrikeviciene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Robertas Jakimonis, NVSC Marijampolės departamento Šakių skyrius
Pareigos: Vedėjas
Telefonas: +37034560153
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37034560153
El. paštas: robertas.jakimonis@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamentas
Pareigos: Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044447276
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044469720
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Giedrė Ligeikienė, NVSC Telšių departamento Mažeikių skyrius
Pareigos: NVSC Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044398251
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044398252
El. paštas: giedre.ligeikiene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Razguvienė, NVSC Telšių departamento Plungės skyrius
Pareigos: NVSC Telšių departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja, laikinai vykdanti Plungės skyriaus vedėjo pareigas
Telefonas: +37044871440
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044871486
El. paštas: rima.razguviene@nvsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gilma Masiulionienė, NVSC Tauragės departamentas
Pareigos: NVSC Tauragės departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Telefonas: +37044661167
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37044679352
El. paštas: gilma.masiulioniene@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
NVSC departamentas ar skyrius rajone pagal kompetenciją nagrinėja SPAV atrankos dokumentus, vertinimo apimties nustatymo dokumentus, vertinimo atskaitas ir planų, programų projektus ar teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir teikia išvadas .
Prašymas ir dokumentai galima pateikiami atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).
NVSC pagal kompetenciją išnagrinėja atrankos dokumentą ir per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu organizatoriui pateikia išvadas dėl atrankos dokumento ir pasiūlymus dėl vertinimo ataskaitos apimties ir išsamumo, kai vertinimo subjektas siūlo vertinti planą ar programą.
NVSC išnagrinėja vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu pateikia organizatoriui išvadas apie šį dokumentą.
NVSC alieka savivaldybės arba vietovės lygmens plano ar programos vertinimą ir per 15 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos ir plano, programos projekto ar teritorijų planavimo dokumento sprendinių gavimo dienos, raštu apie tai pateikia organizatoriui išvadas.
Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
Atsakymas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva. Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, fizinio ar juridinio asmens adresas ir telefono numeris, data ir prašymo tekstas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
NVSC departamentas ar skyrius rajone pagal kompetenciją nagrinėja SPAV atrankos dokumentus, vertinimo apimties nustatymo dokumentus, vertinimo atskaitas ir planų, programų projektus ar teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir teikia išvadas .
Prašymas ir dokumentai galima pateikiami atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).
NVSC pagal kompetenciją išnagrinėja atrankos dokumentą ir per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu organizatoriui pateikia išvadas dėl atrankos dokumento ir pasiūlymus dėl vertinimo ataskaitos apimties ir išsamumo, kai vertinimo subjektas siūlo vertinti planą ar programą.
NVSC išnagrinėja vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu pateikia organizatoriui išvadas apie šį dokumentą.
NVSC alieka savivaldybės arba vietovės lygmens plano ar programos vertinimą ir per 15 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos ir plano, programos projekto ar teritorijų planavimo dokumento sprendinių gavimo dienos, raštu apie tai pateikia organizatoriui išvadas.
Atsakymas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
Atsakymas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/nDNcZhLHJQ
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F35D6D2E316/PIywwvkmkF
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo <br/>patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.57717FEC28CF
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. D1-456 „Dėl planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V– 239 ,,Dėl įgaliojimų vykdyti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas suteikimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B3E4637C67E
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V– 239 ,,Dėl įgaliojimų vykdyti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas suteikimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V– 239 ,,Dėl įgaliojimų vykdyti planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas suteikimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Strateginių pasekmių aplinkai vertinimas, strateginių pasekmių aplinkai vertinimo išvados.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32043
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems