Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Supaprastinto tranzito dokumento išdavimas

Supaprastintas tranzitas – Rusijos Federacijos piliečio, vykstančio iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal ir privalančio kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją, specialusis ir tiesioginis tranzitas sausuma.

Supaprastinto tranzito dokumentas (toliau – STD) – specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti daug kartų visomis sausumos transporto priemonėmis. STD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 metai. Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su STD neturi viršyti 24 valandų.

STD išduodamas Rusijos Federacijos piliečiams, pageidaujantiems vykti iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal visomis sausumo priemonėmis ir privalantiems kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją.

STD išduoda konsuliniai pareigūnai. Dokumentai STD gauti yra pateikiami pareiškėjui asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą. STD įklijuojamas į pareiškėjo kelionės dokumentą. STD į asmens kelionės dokumentą, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, neįklijuojamas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas Supaprastinto tranzito dokumentas (STD) arba atsisakyta išduoti STD.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norėdamas gauti STD, konsulinei įstaigai pateikia:
1. užpildytą ir atspausdintą prašymą STD gauti;
2. vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką (matinę, baltu fonu, vertikaliai galvos dydis nuo pakaušio iki smakro turi apimti 70-80 % fotografijos (32-36 mm)), atitinkančią asmens amžių (ne senesnė kaip 1 metai);
3. galiojantį kelionės dokumentą;
4. dažnų kelionių būtinybę įrodančius dokumentus, ypač kai tai grindžiama šeiminiais ar artimos giminystės santykiais arba socialiniais, ekonominiais ar kitais motyvais.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +74957858625
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kons.ru@urm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +74012959486
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kons.kaliningradas@urm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +78123272681
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info.spb@mfa.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas išduoti STD
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17774/FHeJlOqCQm
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5857/MQdfwpbhaG
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214113
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A2B2CA16802
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“
Pavadinimas 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32003R0693
2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą
Pavadinimas 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 694/2003, vienodos formos
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32003R0694
2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 694/2003, vienodos formos 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 694/2003, vienodos formos
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Sprendimas atsisakyti išduoti STD arba jį panaikinti ar atšaukti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703, https://vaat.teismas.lt).
Pastabos

Raktažodžiai
Supaprastintas tranzitas, Kaliningradas, specialusis tranzitas sausuma, tiesioginis tranzitas sausuma.
PAS32278
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-05-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems