Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052362444
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimas

Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (toliau – STGD) – specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, išduodamas atvykti ir grįžti geležinkelio transportu vieną kartą.

STGD išduoda konsuliniai pareigūnai. STGD išduodamas Rusijos Federacijos piliečiams, pageidaujantiems vykti iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal geležinkelio transportu ir privalantiems kirsti Lietuvos Respublikos teritoriją.

Prašymai išduoti STGD konsulinei įstaigai paprastai perduodami elektroniniu būdu per Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos „Ekspress“ sistemą, kai pareiškėjas pageidauja įsigyti bilietą.

Prašymas išduoti STGD Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai Rusijos Federacijoje gali būti perduotas ir elektroninio ryšio priemonėmis per Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos „Ekspress“ sistemą, kai pageidaujantis vykti supaprastintu tranzitu pareiškėjas nori įsigyti kelionės dokumentą (bilietą). Šiame prašyme nurodomi pagrindiniai pareiškėjo asmens duomenys (pavardė, vardas, tėvo vardas, gimimo data, paso rūšis, serija ir numeris ir pan.).

Taip pat prašymai išduoti STGD gali būti pateikiami pareiškėjui į konsulinę įstaigą kreipiantis tiesiogiai. Jei prašymas išduoti STGD konsulinei įstaigai perduodamas elektroniniu būdu per Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos „Ekspress“ sistemą, kai pareiškėjas pageidauja įsigyti bilietą, išduotas STGD įteikiamas pareiškėjui tranzitiniame traukinyje, kelionės metu.

Jei prašymai išduoti STGD pateikiami pareiškėjui į konsulinę įstaigą kreipiantis tiesiogiai, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su įklijuotu STGD jam įteikiamas konsulinėje įstaigoje asmeniškai.

STGD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai. Tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją su supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentu yra dvi kartinis (į priekį ir atgal) ir kiekvieną kartą neturi viršyti 6 valandų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (STGD) arba priimtas sprendimas atsisakyti išduoti STDG.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kai prašymas išduoti STGD konsulinei įstaigai perduodamas elektroniniu būdu per Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos „Ekspress“ sistemą, teikiami tokie duomenys:
1. keleivio pavardė, vardas ir tėvo vardas;
2. keleivio gimimo data;
3. Rusijos Federacijos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tarnybinis pasas, Rusijos Federacijos pasas (užsienio), jūrininko pasas (jeigu yra įrašas laivo įgulos narių sąraše arba tinkamai patvirtintas jo išrašas), grįžimo pažymėjimas (grįžti į Rusijos Federaciją vieną kartą)) rūšis, serija ir numeris;
4. traukinio numeris;
5. traukinio išvykimo data;
6. tarnybinė informacija, identifikuojanti užklausą Rusijos Federacijos susisiekimo ministerijos „Ekspress“ sistemoje.
Pareiškėjas, dėl STGD išdavimo į konsulinę įstaigą kreipdamasis tiesiogiai, pateikia:
1. užpildytą STGD Asmens duomenų lapą. Asmens duomenų lapas turi būti užpildytas spausdintinėmis raidėmis aiškia rašysena arba atspausdintas, jame turi būti išsamiai atsakyta į visus reikalaujamus klausimus ir pateiktų duomenų tikrumas patvirtintas pareiškėjo parašu;
2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tarnybinis pasas, Rusijos Federacijos pasas (užsienio), jūrininko pasas (jeigu yra įrašas laivo įgulos narių sąraše arba tinkamai patvirtintas jo išrašas), grįžimo pažymėjimas (grįžti į Rusijos Federaciją vieną kartą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +74957858625
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kons.ru@urm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Kaliningrade
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +74012959486
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kons.kaliningradas@urm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Sankt Peterburge
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: +78123272681
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info.spb@mfa.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas išduoti STGD pildomas https://std.urm.lt/std-external/pages/application/edit.xhtml?type=FRTD arba kreipiantis tiesiogiai, pildomas STDG Asmens duomenų lapas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.17774/FHeJlOqCQm
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5857/MQdfwpbhaG
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214113
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5A2B2CA16802
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“
Pavadinimas 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32003R0693
2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą
Pavadinimas 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 694/2003, vienodos formos
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32003R0694
2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 694/2003, vienodos formos 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 694/2003, vienodos formos
Pavadinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nrx. 137 „Dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/tad/tais.350578
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nrx. 137 „Dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nrx. 137 „Dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Sprendimą atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti STGD per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos pareiškėjas gali skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703, https://vaat.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Pastabos
Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali atsisakyti išduoti STGD arba Lietuvos Respublikos pareigūnas traukinyje gali panaikinti išduotą STGD, kai pareiškėjas pateikia Lietuvos Respublikoje negaliojantį kelionės dokumentą, yra įrašytas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ar bet kurią Europos Sąjungos valstybę narę, sąrašą, jei pareiškėjas žodžiais ar elgesiu parodo nepagarbą Lietuvos Respublikai, taip pat ir dėl kitų priežasčių.
Raktažodžiai
Supaprastintas tranzitas, Kaliningradas, specialus tranzitą suspaprastinantis leidimas, tranzito geležinkeliu dokumentas.
PAS32279
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-05-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems