Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Druskininkų savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Druskininkų savivaldybės administracija
Pavadinimas
Druskininkų savivaldybės administracija
Adresas
Vilniaus al. 18, Druskininkai LT-66119
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 13 55355
Fakso nr.
+370 3 13 55376
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:00
Paslaugos aprašas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Sutikimai privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems žemės darbus Druskininkų savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitveriantiems ją ar jos dalį arba apribojantiems eismą joje. Sutikimo žemės darbams vykdyti (toliau – Sutikimo) išdavimo tvarką, žemės darbų vykdymo tvarką, išardytų dangų atstatymą, požeminių inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių geodezinių nuotraukų darymą, žemės darbus likviduojant avarijas bei inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių, dangų ir želdinių apsaugą reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Vilniaus al. 18, Druskininkai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu langelis@druskininkai.lt arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui licencija išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Statyba; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimo kasinėti ir aptverti, pratęstas galiojimas, išduotas dublikatas, papildytas leidimas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Suderinta su suinteresuotomis institucijomis paraiška.
Statybą leidžiantis dokumentas, kai jis privalomas.
Sklypo planas (žemės darbų vykdymo aprašas, schema), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos žemės kasimo vietos.
Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose).
Sutartis arba garantinis raštas dėl išardytos dangos ir želdinių atkūrimo.
Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kitas dokumentas, patvirtinantis Rinkliavos sumokėjimą (pateikiamas priėmus sprendimą išduoti Sutikimą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas pratęstas leidimas.docx
Nuoroda į formą prasymas-pratesti-leidima-zemes-darbams-vykdyti.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
pratęstas leidimas.docx pratęstas leidimas.docx prasymas-pratesti-leidima-zemes-darbams-vykdyti.docx prasymas-pratesti-leidima-zemes-darbams-vykdyti.docx
pratęstas leidimas.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Druskininkų savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188776264
Įmokos kodas: 53315
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT287300010129595723
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
AB SEB bankas LT057044060007887175
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vladimiras Petruninas
Pareigos: Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37031360744
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vladimiras.petruninas@druskininkai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybės administraciją, arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiama paraiška, prašymas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, patvirtinimo“
Pavadinimas Druskininkų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. T1-176 „Dėl Druskininkų savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.512224/JEYlMudgJk
Druskininkų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. T1-176 „Dėl Druskininkų savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“ Druskininkų savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. T1-176 „Dėl Druskininkų savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“
Pavadinimas Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos“ už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0fbc9fd089ea11e4a98a9f2247652cf4/OGewRJXeCA
Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos“ už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje" Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-217 „Dėl vietinės rinkliavos“ už leidimą atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje"
Pavadinimas Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V35-108 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V35-399 „Dėl Sutikimo žemės darbams vykdyti (sutikimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje) išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1207888&p_org=4557&p_fix=y&p_gov=n
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V35-108 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V35-399 „Dėl Sutikimo žemės darbams vykdyti (sutikimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje) išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V35-108 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V35-399 „Dėl Sutikimo žemės darbams vykdyti (sutikimo atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje – gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose – atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje) išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
žemės darbai, kasinėjimo darbus
PAS28126
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems