Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos teismo ekspertizės centrasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Pavadinimas
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Adresas
Lvovo g. 19a, LT-09313 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 38540
Faksas
+370 5 27 28268
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Teismo eksperto kvalifikacijos teikimas
Paslauga apima asmenų kvalifikacinio pasirengimo patikrinimą ir kvalifikacijos suteikimo / kvalifikacijos pratęsimo / kvalifikacijos pripažinimo fakto patvirtinimą ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą.
Paslauga taip pat apima teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo dublikato išdavimą jo sugadinimo, susidėvėjimo ar praradimo atveju.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo atveju:
1. Prašymas dėl teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo;
2. Gyvenimo aprašymas;
3. Paso (asmens tapatybės kortelės) kopija;
4. Aukštojo mokslo baigimo diplomo ir jo priedo kopija;
5. Mokslo laipsnių ir mokslo vardų diplomų kopijos (jeigu yra);
6. Dokumentų, patvirtinančių atitinkamos specialybės ne mažesnio kaip 5 metų praktinio darbo patirtį, kopijos;
7. Rekomendacija iš darbdavio ar atitinkamos srities specialisto;
8.Dokumentų, patvirtinančių tinkamą ekspertinių tyrimų atlikimui darbo aplinką (informacinius šaltinius, medžiagos saugojimo priemones ir kitus tyrimams būtinus išteklius), kopijos;
9. Viena 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.
Teismo eksperto kvalifikacijos tęsimo atveju:
1. Prašymas dėl teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimo;
2. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo kopija (aversas ir reversas);
3. Ataskaita (išsami) apie per 5 metus atliktus tyrimus ir jų kopijos;
4. Kitų dokumentų, patvirtinančių teismo eksperto kompetenciją ir tyrimams būtinus išteklius, kopijos;
5. Paso (asmens tapatybės kortelės) kopija;
6. Viena 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.
Jei pretendentas dirba kitoje valstybės teismo ekspertizės įstaigoje, jis kartu su prašymai pateikia savo darbovietės vadovo teikimą dėl teismo eksperto kvalifikacijos tęsimo.
Teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo atveju:
1.Prašymas dėl teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo;
2.Gyvenimo aprašymas;
3.Paso (asmens tapatybės kortelės) kopija;
4.Valstybės narės išduoto kvalifikacijos dokumento ir dokumento, patvirtinančio, jog teisė daryti ekspertizes nėra sustabdyta ar panaikinta, kopijos;
5.Mokslo laipsnių ir mokslo vardų diplomų kopijos (jeigu yra);
6.Dokumentų, patvirtinančių atitinkamos specialybės ne mažesnio kaip 5 metų darbo patirtį, kopijos;
7.Rekomendacija iš darbdavio ar atitinkamos srities specialisto;
8.Dokumentų, patvirtinančių tinkamą darbo aplinką (informacijos šaltinius, tiriamosios medžiagos saugojimo priemones, kitus tyrimams būtinus išteklius), kopijos;
9.Viena 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka;
10.Valstybės narės išduoto dokumento, patvirtinančio neteistumą (teistumą), kopija.
Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo dublikato išdavimo atveju:
1. Prašymas išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo dublikatą laisva forma (nurodoma prašymo priežastis, teismo eksperto kvalifikacijos pavadinimas);
2. Viena 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.
Kilus abejonių dėl pateiktų dokumentų kopijų tikrumo, įstaiga turi teisę prašyti asmens pateikti dokumentų originalus. Vietoj dokumentų originalų gali būti pateikiamos notaro ar dokumentą sudariusios institucijos (įstaigos) patvirtintos kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus įsakymu sudaryta kvalifikacijos komisija
Pareigos: Komisijos sekretorė Daiva Latvytė
Telefonas: +37052638540
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052728268
El. paštas: info@ltec.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Fizinis asmuo (paslaugos užsakovas) pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus (asmeniškai, paštu, el.paštu);
2. Įstaigos direktorius nagrinėja pateiktą dokumentaciją ir sudaro kvalifikacijos komisiją;
3. Komisija organizuoja kvalifikacijos egzamino laikymą/ vertinimą ir priima sprendimą suteikti/pratęsti/pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;
4. Paslaugos užsakovui išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.ltec.lt/lt/prasymu-formos
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Fizinis asmuo (paslaugos užsakovas) prisijungia prie http://www.epaslaugos.lt sistemos;
2. Sistemoje užpildo prašymo formą ir pateikia kartu su reikiamais dokumentais;
3. Paslaugos užsakovui per sistemą pateikiamas informacinis pranešimas apie priimtą sprendimą dėl jo teikto prašymo;
4. Įstaigos direktorius sudaro kvalifikacijos komisiją, komisija organizuoja kvalifikacijos egzamino/vertinimo laikymą ir priima sprendimą suteikti/pratęsti/pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;
5. Paslaugos užsakovui išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.286DC4AF9827/xuQtSxICGE
Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.553510AFADB6/VKUSZcdZWe
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A54F0A26577/bmZnLmxjND
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio 18 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C928C295CEC7/rHvVzKOCCH
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio 18 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio 18 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“
Pastabos
Kvalifikacijos komisija suteikia teismo eksperto kvalifikaciją, leidžiančią daryti tik tos rūšies ekspertizes, kurios yra atliekamos Lietuvos teismo ekspertizės centre.
Teikiant prašymą suteikti eksperto kvalifikaciją tų ekspertizės rūšių, kurios yra
susijusios su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, su pavojingų ir ribotoje ar
draustinoje apyvartoje esančių objektų tyrimu, privaloma pateikti dokumentų, leidžiančių asmeniui
disponuoti slapta valstybės informacija ar dirbti su pavojingais, ribotoje ar draustinoje apyvartoje
esančiais objektais, kopijas arba kitos įstaigos, kurios veikla susijusi su tokios informacijos
disponavimu ar darbu su tokiais objektais, vadovo siuntimą.
Raktažodžiai
Teismo ekspertas, teismo eksperto kvalifikacija, teismo ekspertizė, dublikatas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Fizinis asmuo (paslaugos užsakovas) pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus (asmeniškai, paštu, el.paštu);
2. Įstaigos direktorius nagrinėja pateiktą dokumentaciją ir sudaro kvalifikacijos komisiją;
3. Komisija organizuoja kvalifikacijos egzamino laikymą/ vertinimą ir priima sprendimą suteikti/pratęsti/pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;
4. Paslaugos užsakovui išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.

PAS28798
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-02-20
Paslaugų sritis
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems