Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos teismo ekspertizės centrasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Pavadinimas
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Adresas
Lvovo g. 19a, LT-09313 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 26 38540
Fakso nr.
+370 5 27 28268
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Teismo eksperto kvalifikacijos teikimas

Paslauga apima teismo ekspertų kvalifikacijos teikimą, kvalifikacijos pripažinimą, kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo termino pratęsimą ir kvalifikacijos pažymėjimo dublikato išdavimą.

Fizinis asmuo, siekiantis teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, pripažinimo ar teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo termino galiojimo pratęsimo, privalo atitikti Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo ir Lietuvos teismo ekspertizės centro veikloje taikomų teisės aktų reikalavimus.

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui tiesiogiai, adresu Lvovo g. 19a, Vilnius, siunčiami paštu, elektroniniu paštu info@ltec.lt ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Sprendimą dėl teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo, pripažinimo, kvalifikacijos pažymėjimo termino galiojimo pratęsimo priima Lietuvos teismo ekspertizės centro direktriaus įsakymu sudaryta kvalifikacinė komisija.

Suteikus paslaugą, išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas/pratęstas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo atveju:
1. Gyvenimo aprašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Aukštąjį išsilavinimą liudijančio dokumento kopija.
4. Daktaro laipsnį liudijančio dokumento kopija (jei yra).
5. Parengimo vadovo teikimas (jei taikoma).
6. Dokumentų, leidžiančių disponuoti slapta valstybės informacija ar dirbti su pavojingais, ribotoje ar draustinoje apyvartoje esančiais objektais kopijos (jei taikoma).
7. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.


Teismo eksperto kvalifikacijos pripažinimo atveju:
1. Gyvenimo aprašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduotų dokumentų, kuriais patvirtinama teisė atlikti teismo ekspertizes valstybėje narėje ir įrodoma, kad ši teisė nėra sustabdyta ar panaikinta, kopijos.
4. Mokslo laipsnių ir mokslo vardų diplomų kopijos (jei yra).
5. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio neteistumą (teistumą) kopiją.
6. Dokumentų, leidžiančių disponuoti slapta valstybės informacija ar dirbti su pavojingais, ribotoje ar draustinoje apyvartoje esančiais objektais kopijos (jei taikoma).
7. 35 x 45 mm dydžio fotonuotrauka.


Teismo eksperto kvalifikacijos tęsimo atveju:
1. Teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo kopija (aversas ir reversas).
2. Ataskaita apie per 5 metus atliktus ekspertinius tyrimus ir jų kopijos.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
4. 35 x 45 dydžio fotonuotrauka.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus įsakymu sudaryta kvalifikacijos komisija
Pareigos: Komisijos sekretorė Daiva Latvytė
Telefonas: +37052638540
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052728268
El. paštas: info@ltec.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Fizinis asmuo (paslaugos užsakovas) pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus (asmeniškai, paštu, el.paštu);
2. Įstaigos direktorius nagrinėja pateiktą dokumentaciją ir sudaro kvalifikacijos komisiją;
3. Komisija organizuoja kvalifikacijos egzamino laikymą/ vertinimą ir priima sprendimą suteikti/pratęsti/pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją;
4. Paslaugos užsakovui išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. B-98 „Dėl teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“ patvirtintos formos prašymas.

Paslaugos inicijavimo formos pateiktos adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80ead1a0005e11ea9681cd81dcdca52c
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.286DC4AF9827/asr
Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.553510AFADB6/asr
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A54F0A26577/asr
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio 18 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C928C295CEC7/asr
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio 18 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio 18 d. įsakymas Nr. 112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. B-98 „Dėl teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80ead1a0005e11ea9681cd81dcdca52c
Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. B-98 „Dėl teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. B-98 „Dėl teismo eksperto kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Teismo ekspertas, teismo eksperto kvalifikacija, teismo ekspertizė, ekspertinis tyrimas, dublikatas
PAS28798
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems