Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos ir (ar) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo kompensacijos poreikis, mokama transporto išlaidų ir (ar) lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.
Savivaldybės administracijoje kompensacijos mokamos asmenims, negaunantiems valstybinio socialinio draudimo ir (ar) nukentėjusių asmenų, mokslininkų, Lietuvos Respublikos pirmojo ar antrojo laipsnių, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, rentų buvusiems sportininkas
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriama ir mokama kompensacija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Kai kreipiamasi dėl transporto išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo, pateikiama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –NDNT) išduota pažyma apie asmeniui nustatytą specialųjį transporto išlaidų kompensacijos poreikį.
4. Kai kreipiamasi dėl lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, pateikiama:
4.1. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;
4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (F Nr. 083-1/a);
4.3. Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas vairuotojo pažymėjimas;
4.4. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
4.4.1. sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
4.4.2. arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
4.4.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;
4.4.4. arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
4.4.5. arba lizingo gavėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu;
4.5. transporto priemonės registracijos liudijimas;
4.6. nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksplotuotas);
4.7. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.
5. Kai kreipiamasi dėl lengvųjų automobilių įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, pateikiama:
5.1. NDNT išduota pažyma apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
5.2. neįgalaus vaiko gimimo liudijimas;
5.3. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas:
5.3.1. arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
5.3.2. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;
5.3.3. arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
5.3.4. arba lizingo gavėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu;
5.4. transporto priemonės registracijos liudijimas;
5.5. nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksplotuotas);
5.6. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas;
5.7. teismo sprendimas arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo nustatyta neįgalaus vaiko globa (rūpyba);
5.8. teismo sprendimas ar tėvų susitarimas, kuriuo nustatoma neįgalaus vaiko gyvenamoji vieta.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Klemienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.klemiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Kušleikienė
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 842669154
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.kusleikiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą sekos schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo gauti transporto išlaidų ir (arba) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją forma SP-7, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/AymdIHUtoP
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
Pavadinimas Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.975FE8F06629
Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d.  Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d.
Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo skiltyje „Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo“.
Asmenims, kuriems nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis mokama 25 proc. bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmoka kas mėnesį.
Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.
Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.
Nepilnamečių asmenų, kitų neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, vardu prašymą ir kitus dokumentus pateikia jų tėvai arba globėjai (rūpintojai).
Raktažodžiai
automobiliai, kompensacija, skyrimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
scp_19_schema_transporto-kompensacija.pdf scp_19_schema_transporto-kompensacija.pdf
Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą sekos schema
PAS3663
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-11-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems