Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas

Ekologinėje gamyboje gali būti naudojamos tik reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priede nurodytos trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės. Valstybinė augalininkystė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) išduoda patvirtinimą, kad tam tikro pavadinimo trąša ar dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje. Prašymas išduoti trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir susiję dokumentai Tarnybai pateikiami tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu. Tarnybos atsakymas ūkio subjektui (platintojui) gali būti pateiktas tiesiogiai jam atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas Trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas. Šiuo dokumentu patvirtinama, kad trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje yra tinkamas naudoti ekologinėje gamyboje.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. patvirtintos formos prašymas;
informacija apie išsamią trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės kokybinę ir kiekybinę sudėtį;
2. išsamus trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės gamybos technologijos ir naudotų žaliavų aprašymas;
3. trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės žaliavų tiekėjo pareiškimas, kad pateikti produktai nėra pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO (pagal reglamento (EB) Nr. 889/2008 XIII priedą);
4. Europos Sąjungos šalies pagal ISO/IEC 17025 standartą trąšų ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonių tyrimų srityje akredituotos laboratorijos išduotas cheminės sudėties tyrimų protokolas;
5. Lietuvos žemės ūkio mokslo studijų krypties arba kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą, kad trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje;
6. Produkto etiketės kopija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas (1) 2017-10-05Prasymo+forma+patvirtinimui2017_AStr-1.docx
Nuoroda į formą 2017-10-05prasymoformapatvirtinimui2017_astr-1.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
(1) 2017-10-05Prasymo+forma+patvirtinimui2017_AStr-1.docx (1) 2017-10-05Prasymo+forma+patvirtinimui2017_AStr-1.docx 2017-10-05prasymoformapatvirtinimui2017_astr-1.docx 2017-10-05prasymoformapatvirtinimui2017_astr-1.docx
(1) 2017-10-05Prasymo+forma+patvirtinimui2017_AStr-1.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Darius Baškys
Pareigos: Agrochemijos skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052731459
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: darius.baskys@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Algimantas Strukčinskas
Pareigos: Agrochemijos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas: +37052751865
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: algimantas.strukcinskas@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Užpildytas prašymas ir jo lydimieji dokumentai siunčiami adresu: info@vatzum.lt
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ekologinėje gamyboje gali būti naudojamos tik reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priede nurodytos trąšos ir (ar) dirvožemio gerinimo priemonės.
Tarnyba išduoda patvirtinimą, kad tam tikro pavadinimo trąša ar dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje.
Prašymas išduoti trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir susiję dokumentai Tarnybai pateikiami tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu.
Tarnybos atsakymas ūkio subjektui (platintojui) gali būti pateiktas tiesiogiai jam atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/HCfuXLskZK
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo
nustatomos išsamios Tarybos reglamento
(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
ir ekologiškų produktų ženklinimo
įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės
gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008
L 250, p. 1)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&qid=1516876005915&from=EN
2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos<br/>reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo<br/>nustatomos išsamios Tarybos reglamento<br/>(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos<br/>ir ekologiškų produktų ženklinimo<br/>įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės<br/>gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008<br/>L 250, p. 1) 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo
nustatomos išsamios Tarybos reglamento
(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos
ir ekologiškų produktų ženklinimo
įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės
gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008
L 250, p. 1)

Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-555 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0fd53c00b27511e7be72a4385c9bc055
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-555 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-555 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-476 „Dėl Valstybinės augalininbkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/20180828_0938_nauja_forma_20180903.pdf
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-476 „Dėl Valstybinės augalininbkystės  tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-476 „Dėl Valstybinės augalininbkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-476 „Dėl Valstybinės augalininbkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/20180828_0938_nauja_forma_20180903.pdf
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-476 „Dėl Valstybinės augalininbkystės  tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A1-476 „Dėl Valstybinės augalininbkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-167 „Dėl trąšos ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
ekologinė gamyba, trąšos, dirvožemio gerinimo priemonės, patvirtinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS30481
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems