Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Triukšmo šaltinio valdytojo, planuojančio statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimas

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai motyvuotus pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo. Nustačius pažeidimą, bus pradedama administracinio nusižengimo byla, o triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai. LR administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnis už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą numato baudą nuo 50 iki 300 eurų, už tokį nusižengimą, padarytą pakartotinai – nuo 280 iki 600 eurų.

Pranešimas pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus pranešimą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją  arba per E. pristatymas informacinę sistemą, sistemoje nurodytu siuntos gavėjo adresu – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 16737123.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Viešoji tvarka ir renginiai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Norint gauti leidimą / licenciją > Statyba; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Paslaugos rezultato nėra, kadangi, tai vienpusės sąveikos lygis ( pranešimas dėl triukšmo šaltinio). Jeigu per 5 darbo dienas Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas triukšmo kontrolierius, nenustato pranešime trūkumų apie planuojamus statybos darbus ir nepaprašo patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją, laikoma, kad pranešimas priimtas ir darbus galima pradėti.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiamas rekomenduojamos formos pranešimas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimonda Rimkuvienė
Pareigos: Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: +37044395326
Mobilusis telefonas: +37068541505
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raimonda.rimkuviene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pranešimas pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus pranešimą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per E. pristatymas informacinę sistemą, sistemoje nurodytu siuntos gavėjo adresu – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 16737123.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
PRANEŠIMAS
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.7E6F5E3523EA
Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Pavadinimas Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb8bc640ab2811e6a6f98c1425a5ffa8
Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120  Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120
Pavadinimas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas
Pavadinimas Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-229
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.515093
Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-229 Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-229
Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913
Pavadinimas TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, ATLIEKANČIŲ STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE IR KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A1-1897
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/470d2d509dca11e79127a823199cc174
TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, ATLIEKANČIŲ STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE IR KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu  Nr. A1-1897<br/> TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, ATLIEKANČIŲ STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE IR KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A1-1897

Pavadinimas MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2017 m. gegužės 18 d. ĮSAKYMAS Nr. A1-1001 „DĖL STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO“


Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b7b9590406911e7b66ae890e1368363
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2017 m. gegužės 18 d. ĮSAKYMAS  Nr. A1-1001 „DĖL STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO“<br/><br/><br/> MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2017 m. gegužės 18 d. ĮSAKYMAS Nr. A1-1001 „DĖL STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO“Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Triukšmo šaltinis, pranešimas, triukšmas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
veiksmu-seka-2.docx veiksmu-seka-2.docx
Pranešimas pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus pranešimą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per E. pristatymas informacinę sistemą, sistemoje nurodytu siuntos gavėjo adresu – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, kodas 16737123.
PAS32329
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-01-16
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems