Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Utenos socialinės globos namaiX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Utenos socialinės globos namai
Pavadinimas
Utenos socialinės globos namai
Adresas
Kupiškio g. 66, 28175 Utena
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37038973451
Fakso nr.
+37038971908
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Trumpalaikės socialinės globos teikimas

Trumpalaikė socialinė globa teikiama įstaigoje, turinčioje licenciją socialinės globos teikimui institucinei socialinei globai senyvo amžiaus asmenims ir institucinei socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia. Trumpalaikė socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis). Visumą paslaugų asmenims, gaunantiems trumpalaikę socialinė globą sudaro informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.), maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims), ugdymo organizavimas (suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.), sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Trumpalaikei socialinei globai gauti asmuo gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiogiai į globos namus. Socialinės globos įstaiga pati tvarko trumpalaikės globos eilę ir tvirtina trumpalaikės socialinės globos teikimo tvarką.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmuo gauna trumpalaikę socialinę globą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams), naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas ar kt.)
2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
3. Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos)
4. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a)
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo, dėl suaugusio asmens pripažinimo neveiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo
7. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).
8. Kompensuojamų vaistų pasas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Osvaldas Žiezdrys
Pareigos: Direktorius
Telefonas: +37038973451
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038971908
El. paštas: utenossgn@utenossgn.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos skyrimo (SP-9 forma)
Arba – prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), pildoma įstaigoje.

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.<br/> Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.

Pavadinimas Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-295
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F9EFADBD1FE2/BVWdvjlHNR
Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-295 Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-295
Pavadinimas Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/OCyNONspbA
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583
Pavadinimas Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E4FE2312014F
Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978<br/> Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978

Pavadinimas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94<br/> Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Įsakymas Nr . A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Įsakymas Nr . A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Įsakymas Nr . A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/OsewOkjZFq
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C671219A2ABF
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Teikiama paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Trumpalaikė globa, trumpalaikė socialinė globa.
PAS32817
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-11-22
Paslaugų sritis
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems