Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046472025
Fakso nr.
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas
Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę
ūkinius gyvūnus nuo Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nustatytame gyvūnų ligų sąraše nurodytų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Didžiausia kompensuotina draudimo įmokos suma pagal draudimo sutartį – 65 procentai tinkamos finansuoti draudimo įmokos sumos, kuri apskaičiuojama Taisyklių 15–16 punktuose nustatyta tvarka.
Žemės ūkio veiklos subjektai, norintys apdrausti ūkinius gyvūnus ( galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules, antis, kalakutus, vištas, putpeles, žąsis ir stručius) prieš sudarydami draudimo sutartis, turi vykdyti draudimo paslaugos pirkimus, po to teikti paraišką savivaldybei iki gruodžio 30 d. Tik pateikus paraišką savivaldybei, pareiškėjas turi sumokėti visą draudimo įmoką. Paraišką pateikia savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Kita; Gyvulininkystė; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Kompensuotos ūkinių gyvūnų draudimo įmokos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paramos paraišką pasirašiusio asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
2. Paramos paraiška.
3. Draudimo sutartis.
4. Draudimo paslaugos pirkimo procedūrų dokumentai .
5.Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus.
6. Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudas.
Pasibaigus einamiesiems metams ar sutartį nutraukus, ne vėliau kaip per 60 k. d savivaldybei pateikia:
7. Draudimo liudijimą bei visų draudimo sutarties pakeitimų kopijas.
8. Visų įvykusiu draudiminių įvykių žalų pranešimų originalus ir kopijas.
9 Visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Kundrotienė
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 846452262
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vida.kundrotiene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Dalies draudimo įmokų kompensacijai už ūkinius gyvūnus gauti paraiška (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 3D-971 ir pakeitimai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis. Patvirtintos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-971 ir pakeitimai.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=c2bb6c50af9c11e5b12fbb7dc920ee2c&lang=lt
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių  gyvūnų  draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis. Patvirtintos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-971 ir  pakeitimai. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis. Patvirtintos 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-971 ir pakeitimai.
Pavadinimas Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d
Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“  Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2912c350be3011e38766a859941f6073
LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Draudžiamieji ūkiniai gyvūnai, draudžiamųjų ūkinių gyvūnų skaičius, draudimo suma ir draudimo įmokos suma pagal ūkinių gyvūnų rūšis ir grupes, nurodytas Ūkinių gyvūnų, sugrupuotų atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registro duomenis, normatyvinių kainų 2013–2015 metais, taikytinų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sričiai „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusiai su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinti, sąraše (taisyklių 2 priedas)
Raktažodžiai
kompensavimas, gyvūnai, draudimas, ūkis
PAS31844
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-02-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems