Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Adresas
Vilnius, Gedimino pr. 17, LT-01505
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 12363
Faksas
+370 5 21 24335
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto išdavimas
Uosto įrenginio (terminalo), kuris siekia teikti paslaugas tarptautiniais reisais plaukiojantiems laivams (keleivinis laivus, keleivinis greitaeigis laivais, krovininis greitaeigis, biriųjų krovinių laivas, naftos tanklaivis, chemikalų tanklaivis, dujovežis, jūrų judamasis gręžimo įrenginys, kitoks krovininis laivais) vadovas kartu su apsaugos pareigūnu kreipiasi į valstybės įmonę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją dėl uosto įrenginio (terminalo) apsaugos plano patvirtinimo ir atitikties akto išdavimo.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Parengtą ir suderintą uosto įrengimo (terminalo) apsaugos planą ar plano pakeitimą uosto terminalas pateikia valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, kuri minėtus dokumentus perduoda Susisiekimo ministerijai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Artūras Kungys
Pareigos: Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052393930
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arturas.kungys@sumin.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas išduodamas tam pačiam 5 metų laikotarpiui ir tuo pačiu susisiekimo ministro sprendimu, kuriuo patvirtinamas uosto įrenginio (terminalo) apsaugos planas ar jo pakeitimas. Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimas turi būti patvirtinamas kiekvienais metais.
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas išduodamas, jeigu uosto įrenginys (terminalas) atitinka 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje XI-2 skyriaus ir Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodekso A dalies nuostatas ir šis uosto įrenginys (terminalas) yra eksploatuojamas pagal susisiekimo ministro patvirtintą uosto įrenginio (terminalo) apsaugos planą ir kitus uosto įrenginio (terminalo) veiklą kontroliuojančių institucijų patvirtintų norminių teisės aktų reikalavimus.
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija kiekvienais metais atlieka uosto įrenginio (terminalo) apsaugos patikrinimą. Atlikusi patikrinimą, pateikia Susisiekimo ministerijai patikrinimo aktą. Jeigu šio patikrinimo akto išvada yra teigiama, susisiekimo ministras ar jo įgaliotas asmuo patvirtina uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą.
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, patikrinimo metu nustačiusi, kad uosto įrenginio (terminalo) apsauga neatitinka šio uosto įrenginio (terminalo) apsaugos plane nustatytų arba teisės aktų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (nuo šioje dalyje nurodyto uosto įrenginio (terminalo) apsaugos neatitikties nustatymo momento) įspėja paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą apie galimą uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymą ir nuo šioje dalyje nurodyto įspėjimo pateikimo nustato ne ilgesnį kaip 12 mėnesių, bet ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Pasibaigus nustatytam terminui, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija be atskiro pranešimo atlieka pakartotinį patikrinimą. Jeigu pakartotinio patikrinimo metu Uosto direkcija nustato, kad visi uosto įrenginio (terminalo) apsaugos trūkumai pašalinti, ji panaikina įspėjimą apie galimą uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymą ir patikrinimo aktą su teigiama išvada pateikia Susisiekimo ministerijai. Tais atvejais, kai nurodyti trūkumai yra pašalinti, suderinus su paskirtuoju uosto įrenginio (terminalo) vadovu, pakartotinis patikrinimas gali būti atliekamas ir nepasibaigus nustatytam terminui.
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, pakartotinio patikrinimo metu nustačiusi, kad nustatyti trūkumai nepašalinti, kreipiasi į Susisiekimo ministeriją su prašymu sustabdyti išduoto uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą ir pateikia patikrinimo aktą su neigiama išvada. Susisiekimo ministras per 10 darbo dienų nuo minimo kreipimosi gavimo sustabdo uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą ir nustato terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Sprendimo kopija per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo perduodama valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, kuri su sprendimu per 2 darbo dienas nuo jo gavimo supažindina paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą.
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai paskirtasis uosto įrenginio (terminalo) vadovas, pašalinęs trūkumus, kreipiasi į valstybės įmonę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio kreipimosi gavimo dienos nustato, ar trūkumai pašalinti, apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją ir pateikia jai patikrinimo aktą su teigiama išvada, o susisiekimo ministras, gavęs patikrinimo aktą su teigiama išvada, per 3 darbo dienas panaikina uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymą ir per vieną darbo dieną nuo šio akto galiojimo sustabdymo panaikinimo dienos perduoda sprendimo kopiją valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija per 2 darbo dienas supažindina su sprendimu paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą.
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimas panaikinamas, jeigu: 1) per šio straipsnio 8 dalyje nurodytą terminą nepašalinami trūkumai, dėl kurių uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimas buvo sustabdytas; 2) uosto žemės nuomos sutartis, sudaryta su valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, nutraukiama arba ši sutartis pasibaigė; 3) nustatoma, kad uosto žemės naudotojas, eksploatuojantis uosto įrenginį (terminalą), yra likviduotas; 4) sustabdžius uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą ir apie tai informavus paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą (ir jeigu paskirtasis uosto įrenginio (terminalo) vadovas yra gavęs šią informaciją), uosto įrenginys (terminalas) yra toliau eksploatuojamas; 5) Susisiekimo ministerija gavo uosto įrenginį (terminalą) eksploatuojančio subjekto rašytinį prašymą panaikinti šio uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-28 nutarimas Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“,
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-05-09 įsakymas Nr. 3-349 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimų, patvirtintų vertinimų pakeitimų, apsaugos planų, patvirtintų apsaugos planų pakeitimų tvirtinimo ir atitikties aktų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“,
Tarptautinis laivų ir uostų įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksas,
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo,
Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BB5C8F2588B/HsFmlGHnIdhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/MUuBsrOOFphttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E7D63B636C2F/upcUYGHuwghttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E0CBE846565http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0725&qid=1475051833552&from=ENhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8FBB384266D1/RRpwJQGWAK
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-28 nutarimas Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“, <br/>Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, <br/>Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-05-09 įsakymas Nr. 3-349 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimų, patvirtintų vertinimų pakeitimų, apsaugos planų, patvirtintų apsaugos planų pakeitimų tvirtinimo ir atitikties aktų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“,<br/>Tarptautinis laivų ir uostų įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksas, <br/>Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo,<br/>Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-28 nutarimas Nr. 90 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) bei laivų apsaugos stiprinimo“,
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-05-09 įsakymas Nr. 3-349 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimų, patvirtintų vertinimų pakeitimų, apsaugos planų, patvirtintų apsaugos planų pakeitimų tvirtinimo ir atitikties aktų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“,
Tarptautinis laivų ir uostų įrenginių (terminalų) apsaugos kodeksas,
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo,
Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas išduodamas tam pačiam 5 metų laikotarpiui ir tuo pačiu susisiekimo ministro sprendimu, kuriuo patvirtinamas uosto įrenginio (terminalo) apsaugos planas ar jo pakeitimas. Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimas turi būti patvirtinamas kiekvienais metais.
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties aktas išduodamas, jeigu uosto įrenginys (terminalas) atitinka 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje XI-2 skyriaus ir Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodekso A dalies nuostatas ir šis uosto įrenginys (terminalas) yra eksploatuojamas pagal susisiekimo ministro patvirtintą uosto įrenginio (terminalo) apsaugos planą ir kitus uosto įrenginio (terminalo) veiklą kontroliuojančių institucijų patvirtintų norminių teisės aktų reikalavimus.
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija kiekvienais metais atlieka uosto įrenginio (terminalo) apsaugos patikrinimą. Atlikusi patikrinimą, pateikia Susisiekimo ministerijai patikrinimo aktą. Jeigu šio patikrinimo akto išvada yra teigiama, susisiekimo ministras ar jo įgaliotas asmuo patvirtina uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą.
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, patikrinimo metu nustačiusi, kad uosto įrenginio (terminalo) apsauga neatitinka šio uosto įrenginio (terminalo) apsaugos plane nustatytų arba teisės aktų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas (nuo šioje dalyje nurodyto uosto įrenginio (terminalo) apsaugos neatitikties nustatymo momento) įspėja paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą apie galimą uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymą ir nuo šioje dalyje nurodyto įspėjimo pateikimo nustato ne ilgesnį kaip 12 mėnesių, bet ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą, per kurį nustatyti trūkumai turi būti pašalinti. Pasibaigus nustatytam terminui, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija be atskiro pranešimo atlieka pakartotinį patikrinimą. Jeigu pakartotinio patikrinimo metu Uosto direkcija nustato, kad visi uosto įrenginio (terminalo) apsaugos trūkumai pašalinti, ji panaikina įspėjimą apie galimą uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymą ir patikrinimo aktą su teigiama išvada pateikia Susisiekimo ministerijai. Tais atvejais, kai nurodyti trūkumai yra pašalinti, suderinus su paskirtuoju uosto įrenginio (terminalo) vadovu, pakartotinis patikrinimas gali būti atliekamas ir nepasibaigus nustatytam terminui.
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, pakartotinio patikrinimo metu nustačiusi, kad nustatyti trūkumai nepašalinti, kreipiasi į Susisiekimo ministeriją su prašymu sustabdyti išduoto uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą ir pateikia patikrinimo aktą su neigiama išvada. Susisiekimo ministras per 10 darbo dienų nuo minimo kreipimosi gavimo sustabdo uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą ir nustato terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Sprendimo kopija per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo perduodama valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, kuri su sprendimu per 2 darbo dienas nuo jo gavimo supažindina paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą.
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai paskirtasis uosto įrenginio (terminalo) vadovas, pašalinęs trūkumus, kreipiasi į valstybės įmonę Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio kreipimosi gavimo dienos nustato, ar trūkumai pašalinti, apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją ir pateikia jai patikrinimo aktą su teigiama išvada, o susisiekimo ministras, gavęs patikrinimo aktą su teigiama išvada, per 3 darbo dienas panaikina uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimo sustabdymą ir per vieną darbo dieną nuo šio akto galiojimo sustabdymo panaikinimo dienos perduoda sprendimo kopiją valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija per 2 darbo dienas supažindina su sprendimu paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą.
Uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimas panaikinamas, jeigu: 1) per šio straipsnio 8 dalyje nurodytą terminą nepašalinami trūkumai, dėl kurių uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimas buvo sustabdytas; 2) uosto žemės nuomos sutartis, sudaryta su valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, nutraukiama arba ši sutartis pasibaigė; 3) nustatoma, kad uosto žemės naudotojas, eksploatuojantis uosto įrenginį (terminalą), yra likviduotas; 4) sustabdžius uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą ir apie tai informavus paskirtąjį uosto įrenginio (terminalo) vadovą (ir jeigu paskirtasis uosto įrenginio (terminalo) vadovas yra gavęs šią informaciją), uosto įrenginys (terminalas) yra toliau eksploatuojamas; 5) Susisiekimo ministerija gavo uosto įrenginį (terminalą) eksploatuojančio subjekto rašytinį prašymą panaikinti šio uosto įrenginio (terminalo) atitikties akto galiojimą.
PAS724
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-03-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems