Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas

Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui,prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo.

Dokumentai, reikalingi laikinajai globai (rūpybai) tėvų prašymu nustatyti:


  1. Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam jie patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;
  2. Tėvų ir asmens, siūlomo skirti laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, arba gimimo liudijimo kopiją;
  4. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas;
  5. Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos (savivaldybės) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;
  6. Kartu su asmeniu, siūlomu vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai.

Socialinės paramos Skyrius, gavęs šiame aprašyme nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas jį išnagrinėja bei persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba).

Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir per 20 kalendorinių dienų parengia jų pradinį įvertinimą.

Laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Prašymas Socialinės paramos skyriui teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Stoties g. 18, 104 kab., 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu vita.motuzaite@mazeikiai , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos gavėjui atsakymas dėl prašymoišdėstyto prašymo sprendimo suteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Stoties g. 18, 104 kab., 89226 Mažeikiai, arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Parengiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo konkrečiam vaikui (-ams) bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Arba parengiamas motyvuotas raštas dėl prašymo netenkinimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, turi pateikti Socialinės paramos skyriui šiuos dokumentus:
1. Prašymą (forma pridedama);
2. Pareiškėjo (-ų) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
3. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimus, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas (forma pridedama);
5. Išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, arba gimimo liudijimo kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vita Motuzaitė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044390676
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vita.motuzaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas Socialinės paramos skyriui teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Stoties g. 18, 104 kab., 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu vita.motuzaite@mazeikiai , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas dėl globos (rūpybos) nustatymo tėvų prašymu
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5CC1C0529694
Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405  Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405
Pavadinimas Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BF7AF1C6DF62
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56
Pastabos
Paaiškėjus, kad siūlomas fizinis asmuo netinka tapti vaiko globėju (rūpintoju), Socialinės paramos skyrius turi teisę siūlyti pasirinkti kitą fizinį asmenį.
Paslauga galutinė.
Raktažodžiai
Laikinosios globos, rūpybos tėvų prašymu nustatymas, vaiko.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
esant-tevams-uzsienyje-globos-teikimo-schema.docx esant-tevams-uzsienyje-globos-teikimo-schema.docx
Prašymas Socialinės paramos skyriui teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Stoties g. 18, 104 kab., 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu vita.motuzaite@mazeikiai , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
PAS31768
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems