Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
Telefonas
+37042669140
Faksas
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymas
Asmenys, norintys globoti laikinai be tėvų globos likusį vaiką, kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju). Prašymas pildomas atvykus į Vaiko teisių apsaugos skyrių. Prie prašymo pridedami reikalingi dokumentai. Skyrius išsiunčia paklausimą raštu į Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM apie asmens teistumą. Asmens pateikti dokumentai analizuojami, ar atitinka Vaiko laikinosios globos nuostatuose iškeltus reikalavimus. Visi dokumentai pridedami prie prašymo. Specialisto parengtas įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pasirašomas savivaldybės administracijos direktoriaus ir įteikiamas ar išsiunčiamas paštu interesantui.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Nustatyta laikinoji globa (rupyba). Parengtas įsakymas dėl laikinosios globos.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (pildomas skyriuje)
2. Vaiko gimimo liudijimo, paso, ar asmens tapatybės kortelės kopija.
3. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimai (apie būsimo globėjo (rūpintojo) ir vaiko sveikatą).
4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, kad šeimoje būtų globojamas vaikas.
5. Globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
6. Globėjo (rūpintojo) gyvenimo aprašymas.
7. Pažyma apie šeimos sudėtį.
8. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs, ištuokos liudijimas, jeigu asmuo išsituokęs, sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu būsimasis globėjas (rūpintojas) našlys (našlė).
9. Dokumentai apie būsimųjų globėjų (rūpintojų) gaunamas pajamas.
10. Dokumentai apie būsimųjų globėjų (rūpintojų) gyvenamąsias patalpas.
11. Dokumentai, įrodantys artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir vaiko giminystę.
12. Kiti susiję su vaiku dokumentai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Repšienė
Pareigos: Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 842669151
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danguole.repsiene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Olga Vaičiūnienė
Pareigos: Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Telefonas: 842669151
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: olga.vaiciuniene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
. Užpildyta prašymo forma pateikiama Vaiko teisių apsaugos skyriui. Prie prašymo pridedami reikalingi dokumentai. Tikrinama, ar prašymas surašytas valstybine kalba, ar parašytas įskaitomai, ar užpildytos visos eilutės, ar duomenys surašyti teisingai ir tiksliai, ar nurodyta globos / rūpybos nustatymo data. Prašymas registruojamas registre: prašyme dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo gavimo data ir registracijos numeris. Vedėjas rašo rezoliuciją.
Specialistas rengia įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo projektą, derina su Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėju, Juridinio skyriaus specialistu, kartu su teikimu pateikia direktoriui pasirašyti. Pasirašytą įsakymą kartu su lydraščiu, registruotu Vaiko teisių apsaugos skyriuje, įteikia ar išsiunčia paštu interesantui. Specialistas formuoja vaiko globos (rūpybos) bylą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas pildomas skyriuje
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107687
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A1-548 redakcija)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=170462
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A1-548 redakcija) Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A1-548 redakcija)
Pastabos
Paslauga galutinė
Raktažodžiai
vaikas, laikinoji globa, rūpyba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
. Užpildyta prašymo forma pateikiama Vaiko teisių apsaugos skyriui. Prie prašymo pridedami reikalingi dokumentai. Tikrinama, ar prašymas surašytas valstybine kalba, ar parašytas įskaitomai, ar užpildytos visos eilutės, ar duomenys surašyti teisingai ir tiksliai, ar nurodyta globos / rūpybos nustatymo data. Prašymas registruojamas registre: prašyme dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo gavimo data ir registracijos numeris. Vedėjas rašo rezoliuciją.
Specialistas rengia įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo projektą, derina su Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėju, Juridinio skyriaus specialistu, kartu su teikimu pateikia direktoriui pasirašyti. Pasirašytą įsakymą kartu su lydraščiu, registruotu Vaiko teisių apsaugos skyriuje, įteikia ar išsiunčia paštu interesantui. Specialistas formuoja vaiko globos (rūpybos) bylą.
PAS4930
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems