Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Žirmūnų g.139A, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052639264
Fakso nr.
+37052639265
Darbo laikas
I, III, IV - 8.00-17.00, II - 8.00-19.00 V - 8.00-15.45 val.
Paslaugos aprašas
Vaistinio preparato registracija / registracijos pažymėjimo sąlygų papildymas išduodant registracijos pažymėjimą

Pareiškėjas, norėdamas registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje, turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) paraišką pagal patvirtintą formą ir su ja susijusius dokumentus bei informaciją.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas vaistinio preparato registracijos pažymėjimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norėdamas registruoti / papildyti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygas Lietuvos Respublikoje, turi pateikti Tarnybai tiesiogiai paraišką registruoti vaistinį preparatą, vadovaudamasis Taisyklių II skyriaus nuostatomis arba Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašu arba Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašu arba Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5749
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
AB Citadele bankas LT787290000000130151
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valdemaras Brusokas
Pareigos: Nacionalinės procedūros skyriaus vedėjas
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37068313116
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ValdasBrusokas@vvkt.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valdas Liukaitis
Pareigos: Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriaus vedėjas
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37068313009
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ValdasLiukaitis@vvkt.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas, norėdamas registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje, turi pateikti Tarnybai paraišką pagal patvirtintą formą ir su ja susijusius dokumentus bei informaciją.

2. Pirminė paraiškos ir su ja teikiamų dokumentų ekspertizė vykdoma Vaistų registracijos skyriuje (toliau – VRS).

3. Jeigu paraiška ir su ja teikiami dokumentai, esant nacionalinei procedūrai, atitinka nustatytus reikalavimus, ji perduodama detaliai ekspertizei vaistinio preparato kokybei, saugumui ir veiksmingumui įvertinti – Nacionalinės procedūros skyriui (toliau – NPS), o esant savitarpio pripažinimo arba decentralizuotai procedūrai - Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų skyriui (toliau – SPDPS).

4. Atlikus nacionaliniu būdu teikiamos dokumentacijos ekspertizę, NPS Vaistų registracijos taryba (toliau – VRT) teikia ekspertizės išvadas dėl vaistinių preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo, o atlikus savitarpio pripažinimo arba decentralizuotos procedūros būdu teikiamos dokumentacijos ekspertizę, VRT įvertina tik tas ekspertizes, kurios yra teikiamos referencinei valstybei (Lietuvai dalyvaujant procedūroje kaip pripažįstančiai valstybei) kai iškeliami klausimai dėl galimo rimto pavojaus žmonių sveikatai bei klausimai, būtini procedūroje dalyvaujančių valstybių narių susitarimui pasiekti.

5. VRT remdamasi ekspertizėmis pareiškia mokslinę nuomonę dėl vaistinio preparato kokybės ir (arba) saugumo ir (arba) veiksmingumo ir teikia pasiūlymą Tarnybos viršininkui registruoti arba neregistruoti vaistinį preparatą. Savitarpio pripažinimo arba decentralizuotos procedūros metu (Lietuvai dalyvaujant procedūroje kaip pripažįstančiai valstybei) pasiūlymą teikia SPDPS vedėjas.

6. Viršininkui pasirašius pateiktą VRT arba SPDPS pasiūlymą, jei registruojamas vaistinis preparatas, VRS rengia įsakymą dėl vaistinio preparato registravimo, o jei neregistruojamas – VRS rengia ekspertizės pažymą.

7. Pareiškėjui atitinkamai išduodamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimas arba ekspertizės pažyma.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vvkt.lt/Bendra-informacija-pareiskejams#ParaiskuFormos
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-709, aktuali redakcija.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF33B3BF23DD
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-709, aktuali redakcija.  Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-709, aktuali redakcija.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastinto homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės), aktuali redakcija.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6E5D791FE16D
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastinto homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų  aprašo, pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės), aktuali redakcija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-596 „Dėl vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastinto homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės), aktuali redakcija.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Vaistinio preparato registracija
PAS2011
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-03-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems