Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 –1990 metais okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas
Vienkartinė pašalpa teikiama:
1. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams).
2. Kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams.
3. Vaikams (įvaikiams).
4. Broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).
Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Pašalpos ir šalpos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (prašyme privalu nurodyti ir visus žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą arba pažymėti, kad tokių asmenų nėra).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduota pažyma ar pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija.
4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija.
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai arba šių dokumentų kopijos.6. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos)dalyvių žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas.
7. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
Specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.


Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas SPS3_prasymo_forma.docx
Nuoroda į formą sps3_prasymo_forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
SPS3_prasymo_forma.docx SPS3_prasymo_forma.docx sps3_prasymo_forma.docx sps3_prasymo_forma.docx
SPS3_prasymo_forma.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daina Sviderskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031556660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: daina.sviderskiene@alytus.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Bujakauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +37031556660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37031556666
El. paštas: danute.bujakauskiene@alytus.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas per SPIS Gyventojų registre patikrina asmens duomenis ir parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą.
3. Administracijos direktorius pasirašo įsakymą.
4. Paskirta išmoka pervedama į nurodytą sąskaitą, asmuo informuojamas raštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas ir reikalingi dokumentai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo informacinėje sistemoje SPIS užpildo prašymą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.EDE1F707F4EE
1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas<br/><br/> 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 - 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas


Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-20 nutarimas Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.EDE1F707F4EE
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-20 nutarimas Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-20 nutarimas Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pastabos
Pašalpa išmokama lygiomis dalimis:
1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG‘o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta šeimos nariams – 8 524 eurai..
2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG‘o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 392 eurai..
3. Neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams – 5 115 eurai.
4. Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams – 3 264 eurai.

Raktažodžiai
Parama, pašalpos skyrimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sps3-schema-2-versija.doc sps3-schema-2-versija.doc
1. Asmuo pateikia prašymą ir teisės aktuose nustatytus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas per SPIS Gyventojų registre patikrina asmens duomenis ir parengia administracijos direktoriaus įsakymo projektą.
3. Administracijos direktorius pasirašo įsakymą.
4. Paskirta išmoka pervedama į nurodytą sąskaitą, asmuo informuojamas raštu.
PAS3546
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-09-09
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems