Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, nesudariusiems valstybinės žemės nuomos sutarčių arba žemės nuomos sutartis sudariusiems po einamųjų metų liepos 1 d. Asmenys privalo kasmet pateikti žemės nuomos mokesčio deklaraciją dviem egzemplioriais Joniškio r. sav. administracijos Finansų skyriui likus vienam mėnesiui iki žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino. Deklaracija su parašais gali būti pateikta tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Finansų skyrių, paštu, per pasiuntinį.
Nuomos mokestį už valstybinę žemę fiziniai ir juridiniai asmenys perveda į Joniškio rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą (į. k. 288712070) LT54 7300 0100 7974 9768 AB „Swedbank“, banko kodas 73000.
Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:
3111 - žemės nuomos mokestis fiziniams asmenims;
3113 - žemės nuomos mokesčio delspinigiai fiziniams asmenims;
3121 - žemės nuomos mokestis juridiniams asmenims;
3123 - žemės nuomos mokesčio delspinigiai juridiniams asmenims
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių deklaracijų tvarkymas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimta deklaracija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Žemės nuomos mokesčio deklaracija, 2 egz.
2. Sutarties kopija, jei sudaryta žemės nuomos sutartis
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigutė Valančienė
Pareigos: Finansų skyriaus mokesčių ekonomistė
Telefonas: 842669164
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigute.valanciene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stefanija Šniukienė
Pareigos: Finansų skyriaus vedėja
Telefonas: 842669164
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: stefanija.sniukiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žemės nuomos mokesčio deklaracija teikiama likus vienam mėnesiui iki sumokėjimo termino dviem egzemplioriais, kurių vienas patvirtintas ir pasirašytas bei suderintas su Kraštotvarkos ir architektūros skyriumi (jei žemės sklypo nuomos sutartis nesudaryta ir neįregistruota Registrų centre) grąžinamas asmeniui, o kitas lieka Finansų skyriuje. Pateiktos deklaracijos segamos ir saugomos byloje. Duomenys suvedami ir tvarkomi IS MASIS duomenų bazėje.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai: 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus; 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu); 3. paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją prašymo papildymo; 4. paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=220978
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=193579
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=74902
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/65cb8f004e1011e49cf986e1802f1de9
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas 2018 m. vasario 15 d. sprendimas T-10 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b6209ed0174a11e88a05839ea3846d8e?positionInSearchResults=17&searchModelUUID=fbd68e1e-571b-42c5-94de-5154810f0d6b
2018 m. vasario 15 d.  sprendimas T-10 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams“ 2018 m. vasario 15 d. sprendimas T-10 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams“
Pastabos
Paslauga galutinė
Raktažodžiai
deklaracija, žemė, nuoma, mokesčiai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
Žemės nuomos mokesčio deklaracija teikiama likus vienam mėnesiui iki sumokėjimo termino dviem egzemplioriais, kurių vienas patvirtintas ir pasirašytas bei suderintas su Kraštotvarkos ir architektūros skyriumi (jei žemės sklypo nuomos sutartis nesudaryta ir neįregistruota Registrų centre) grąžinamas asmeniui, o kitas lieka Finansų skyriuje. Pateiktos deklaracijos segamos ir saugomos byloje. Duomenys suvedami ir tvarkomi IS MASIS duomenų bazėje.
PAS4936
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-04-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems